Sigma Technology Group samarbetar med Mentor för att stötta ungdomar i Sverige

Pressmeddelande

Sigma Technology Group samarbetar med Mentor för att stötta ungdomar i Sverige

2021-12-16 Sigma

Sigma Technology Group tillkännager början av ett nytt långsiktigt partnerskap med Mentor Sverige, en ideell organisation som jobbar med att stötta ungdomar genom mentorskap. Sigma Technology Group startar ett mentorprogram som kommer att sammanföra våra anställda med ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

Mellan 41-57% av ungdomar i norden har erfarenhet av psykisk ohälsa*. Mentor grundades 1996 av H.M. Drottning Silvia tillsammans med medlemmar från Världshälsoorganisationen, WHO, och dess vision är en värld där unga människor stöttas i att fatta hälsosamma beslut. Deras mentorprogram och seminarier förser ungdomar med goda förebilder som kan öka deras motståndskraft och påskynda potentialen. Varje år når Mentor ut till 25,000 unga.

Som ett kunskapsbaserat företag stöttar Sigma Technology Group en hållbar framtid genom att driva fram innovation och utbildning. Under åren har företaget startat upp och stöttat flertalet initiativ som syftar till att motivera ungdomar, stärka deras självkänsla och öka deras vilja att utbilda sig. Ett av organisationens mest betydelsefulla projekt är Star for Life, ett socialt program i Sydafrika som jobbar för att stärka ungdomar, där Sigma Technology Group sponsrar tre skolor. Från och med 2022 kommer Sigma Technology Group att samarbeta med Mentor i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige, där behovet av mentorskap och goda förebilder är som störst.

Det sex månader långa mentorprogrammet kommer koppla samman Sigma Technology-anställda som förebilder för ungdomar (i åldrarna 13-17 år). Syftet är att stärka den unga potential som finns i samhället. Mentorer och ungdomar kommer att träffas live eller digitalt varannan vecka och göra aktiviteter de valt fritt eller från ett av Mentor Sveriges scheman.

Vi ser vårt partnerskap med Mentor som ett viktigt steg i att stötta svenska ungdomar att fatta bra beslut, skapa syfte i tillvaron och förbättra både deras livs- och ledarkunskaper. Vårt samarbete kommer att bidra med en plattform för våra anställda att bli mentorer. Om vi kan uppmuntra bara några få tonåringar till att följa sina drömmar så vet vi att vi har gjort skillnad. Och om fler företag ansluter så kan vi påverka på riktigt. På Sigma Technology Group har vi ett fantastiskt gäng smarta personer med olika bakgrund och livserfarenhet. Jag tror att det här kommer vara livsförändrande både för ungdomarna och våra mentorer. Vi kommer lära oss saker av ungdomarna samtidigt som vi utvecklar färdigheter inom ledarskap och livet i stort

säger Carl Vikingsson, VD på Sigma Technology Group.

– Vi är så glada över att Sigma Technology stöttar Mentor Sverige och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Tillsammans med engagerade partnerföretag kan vi stärka ungdomars motståndskraft och frigöra deras potential

säger Cecilia Bernard, Generalsekreterare på Mentor.


För mer information, kontakta gärna:

Carl Vikingsson, VD på Sigma Technology Group, carl.vikingsson@sigmatechnology.se

Nataly Lamkén, Chief Communications Officer på Sigma Technology Group, nataly.lamken@sigmatechnology.se.


Om Sigma Technology Group

Sigma Technology Group, del av Sigma Group, är ett privatägt globalt teknikkonsultföretag med verksamhet i Sverige, Ungern, Kina, Norge och Ukraina och levererar internationellt till Europa, USA och Kina. Sigma Technology Group erbjuder den allra senaste kunskapen inom mjukvaruutveckling, produktinformation, design och utveckling av inbyggda system, utveckling och administration av IT-infrastruktur samt digitala lösningar med expertkonsulter, offshore-leveranser och utvecklingsteam.

Sigma ägs as Danir AB och har mer än 4,000 anställda och ett nätverk av partners i elva länder. För en fullständig beskrivning, besök sigmatechnology.se.