Uppstart Malmö

Engagemang

Uppstart Malmö

Idén är enkel – fler människor i arbete ger ett bättre Malmö. Med övertygelsen att entreprenörskap kan minska segregation och utanförskap grundades Uppstart Malmö 2011 av Dan Olofsson och Luciano Astudillo. Uppstart Malmö drivs som en stiftelse utan vinstintresse och har ett stort stöd och engagemang från privata investerare, partners, Malmö stad och näringslivet. Hittills har stiftelsens verksamheter och samarbeten bidragit till att över 3 700 personer fått nya jobb.

Det dagliga arbetet sköts genom Tillväxt Malmö med kontor i centrala Malmö, och Level, en internationell inkubator med kontor och co-working space på Mobilia köpcentrum. Tillväxt Malmö erbjuder affärsutveckling för Malmöföretag som vill växa, medan Level fokuserar på de tidiga entreprenörsfaserna. Båda verksamheterna arrangerar seminarier för att inspirera, sprida kunskap och bidra till nätverksmöjligheter. Att vara entreprenör kan tidvis vara ensamt och då erbjuder verksamheterna ett kostnadsfritt bollplank med erfarna råd.

Läs mer om Uppstart Malmö i vår årsbok

Webbplats

uppstartmalmo.se

Våra engagemang

Star for Life 

ENGAGEMANG.Star for Lifes unika utbildningsprogram och coacher hjälper barn och unga att stärka sin självkänsla, satsa på sin utbildning, tro på sina drömmar och ta kontroll över sin framtid.

Läs mer

FC Rosengård

ENGAGEMANG.FC Rosengård har ett av Sveriges bästa och mest välmeriterade damfotbollslag. De hade ett historiskt framgångsrikt år 2022, då de vann Damallsvenskan och Svenska Cupen samt spelade i Champions League.

Läs mer

Special Olympics Sverige 

ENGAGEMANG.Special Olympics Sverige erbjuder bredd- och motionsidrott och tävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att erbjuda alla, oavsett förmåga, en chans till ett aktivt liv.

Läs mer

Emerging Cooking Solutions

ENGAGEMANG.Emerging Cooking Solutions har utvecklat en spis som använder biomassapellets istället för kol. Detta minskar den stora klimatpåverkan och antal dödsfall som matlagning över rökiga eldar orsakar.

Läs mer

Projekt Kaxås

ENGAGEMANG.Projekt Kaxås investerar i unga familjer som vill byta livsstil och flytta till en naturskön landsbygd. Projektet startades för att bryta den centralistiska trenden och rädda landsbygdsskolan i Kaxås.

Läs mer

Stiftelsen Expect a better tomorrow

ENGAGEMANG.Stiftelsen Expect a better tomorrow lanserar varje år ett initiativ som ska belysa ett problem, en orättvisa och bidra till en bättre morgondag. För någon, för några eller för alla.

Läs mer

Hugos Stiftelse & Glädjeruset

ENGAGEMANG.Med bland annat Glädjeruset samlar Hugos Stiftelse in pengar till föreningar och organisationer som arbetar för ett aktivt liv och bättre hälsa för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Läs mer

Thanda Foundation Trust

ENGAGEMANG.Thanda Foundation Trust bidrar till de socioekonomiska, pedagogiska och utvecklingsmässiga behoven hos stamsamhällena som ligger i anslutning till Thanda Safari i Umkhanyekde-distriktet i Sydafrika.

Läs mer

Offerdals SK

ENGAGEMANG.Offerdals SK är hela bygdens klubb för hela bygdens folk. Skidklubben är egentligen en idrottsklubb med målsättningen att främja och bedriva idrottsverksamheter och aktiviteter i hela kommunen.

Läs mer

Offerdals Spelmanslag

ENGAGEMANG.Offerdals Spelmanslag har sedan 1985 uppträtt med sin musik över hela världen, från de jämtländska skogarna till USA, Ryssland och Sydafrika. Men oftast blir det scenframträdanden hemmavid i Jämtland.

Läs mer

Swedes for Ukraine 

ENGAGEMANG.Swedes for Ukraine är en digital plattform som utvecklades på rekordsnabbt för att kunna koppla ihop ukrainare, som kom till Sverige med behov av boende, med svenskar som hade boende att erbjuda.

Läs mer

Utfallsfonden

ENGAGEMANG.Utfallsfonden stöttar organisationer vars lösningar levererar mätbara förbättringar inom områden som hälsa, välbefinnande, utanförskap, utbildning, arbetsmarknad, integration, bostad och trygghet.

Läs mer

Bitprop

ENGAGEMANG.Bitprop gör det möjligt för markägare att omvandla sina fastigheter till inkomstgenererande tillgångar. De är övertygade om att entreprenörskap bidrar med snabba och långsiktigt hållbara lösningar.

Läs mer

Entreprenörskapsforum

ENGAGEMANG.Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar och bedriver och policyrelevant forskning kring entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

Läs mer

Judiska Församlingen i Malmö

ENGAGEMANG.Judiska Församlingen i Malmö är till för judar oavsett ålder, livsstil och bakgrund. De arbetar för ett rikare utbud av judisk kultur, evenemang, religiösa tjänster, kosher-mat och judisk utbildning.

Läs mer

Svenska kommittén mot antisemitism

ENGAGEMANG.Svenska kommittén mot antisemitism är en religiöst och politiskt obunden organisation, vars syfte och fokus är att genom kunskap, information och opinionsbildning motverka antisemitism och rasism.

Läs mer

UWC Dilijan College

ENGAGEMANG.Dilijan College i Armenien är en del av UWCs organisation vars syfte är att göra utbildning till en kraft som förenar människor, nationer och kulturer för en fredlig och en socialt hållbar framtid.

Läs mer

RFK Human Rights

ENGAGEMANG.RFK Human Rights är en organisation vars syfte är att hedra Robert F. Kennedys minne, hans arbete med att stå emot förtryck och ta hans kamp vidare för en rättvisare, fredligare värld.

Läs mer