Star for Life

Engagemang

Star for Life

Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att stärka barn och ungas självkänsla, motivera dem att satsa på sin utbildning, ta hand om sin hälsa och fatta kloka livsbeslut. 

Idén till Star for Life föddes när Christin och Dan Olofsson startade ett affärsprojekt i den sydafrikanska provinsen KwaZulu-Natal. Här såg de snart hur personalen, också de unga och deras barn, drabbades av hiv och aids. Sjukdomarnas förödande konsekvenser fick makarna Olofsson att inleda ett projekt på den lokala skolan Siphosabadletshe High School. Barnen fick stöd och redskap för att undvika smitta, uppmuntrades att ta sig själva och sin hälsa på allvar och satsa på studier och entreprenörskap. Det är denna idé och denna metod som än idag driver Star for Life. 

Genom åren har vårt fokus förändrats något eftersom antiretroviral behandling av hiv-smittade har varit framgångsrik. Behandlingen tar inte bort viruset helt men sänker mängden till mycket låga nivåer och minskar dödligheten avsevärt. Detta innebär att den akuta situationen med hög dödlighet, som vi kunde se i början, inte längre existerar på samma sätt. Vi har därför, till viss del, gått från att primärt vara ett aids-projekt till att vara en organisation som arbetar motivations- och hälsofrämjande bland unga människor. Men då de läkemedel och behandlingar som bekämpar retrovirus inte botar patienterna förblir hiv-information en fortsatt viktig del av vårt program.

Vi finns idag på 120 skolor i Sydafrika, Namibia och Tanzania där våra coacher följer eleverna genom skolgången och där mobila hälsokliniker arbetar uppsökande med provtagning, vård och rådgivning. Över 500 000 elever har på detta sätt tagit del av Star for Life-programmet. Dessutom finns våra Daughters of Africa Girls Clubs, där morgondagens kvinnliga ledare och entreprenörer formas, på 66 skolor i södra Afrika.

Genom samarbeten har organisationen växt och finns nu även utanför Afrika. I Sverige har Motivationslyftet by Star for Life funnits sedan 2013, och under 2022 lanserades Star for Life Ukraina och Star for Life Jerusalem. Dessutom finns insamlingsstiftelser i Sverige, Norge och Tyskland som arbetar för att hitta fler sponsorer och utveckla våra partnerskap. 

Läs mer om Star for Life  i årsboken

Engagemang

FC Rosengård

FC Rosengård har ett av Sveriges bästa och mest välmeriterade damfotbollslag. De hade ett historiskt framgångsrikt år 2022, då de vann Damallsvenskan och Svenska Cupen samt spelade i Champions League.

Special Olympics Sverige 

Special Olympics Sverige erbjuder bredd- och motionsidrott och tävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att erbjuda alla, oavsett förmåga, en chans till ett aktivt liv.

Emerging Cooking Solutions

Emerging Cooking Solutions har utvecklat en spis som använder biomassapellets istället för kol. Detta minskar den stora klimatpåverkan och antal dödsfall som matlagning över rökiga eldar orsakar.

Uppstart Malmö

Uppstart Malmö grundades 2011 av Dan Olofsson och Luciano Astudillo och deras starka övertygelse om att entreprenörskap skapar jobb, som i sin tur minskar segregation och utanförskap.

Projekt Kaxås

Projekt Kaxås investerar i unga familjer som vill byta livsstil och flytta till en naturskön landsbygd. Projektet startades för att bryta den centralistiska trenden och rädda landsbygdsskolan i Kaxås.

Stiftelsen Expect a better tomorrow

Stiftelsen Expect a better tomorrow lanserar varje år ett initiativ som ska belysa ett problem, en orättvisa och bidra till en bättre morgondag. För någon, för några eller för alla.

Hugos Stiftelse & Glädjeruset

Med bland annat Glädjeruset samlar Hugos Stiftelse in pengar till föreningar och organisationer som arbetar för ett aktivt liv och bättre hälsa för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Thanda Foundation Trust

Thanda Foundation Trust bidrar till de socioekonomiska, pedagogiska och utvecklingsmässiga behoven hos stamsamhällena som ligger i anslutning till Thanda Safari i Umkhanyekde-distriktet i Sydafrika.

Offerdals SK

Offerdals SK är hela bygdens klubb för hela bygdens folk. Skidklubben är egentligen en idrottsklubb med målsättningen att främja och bedriva idrottsverksamheter och aktiviteter i hela kommunen.

Offerdals Spelmanslag

Offerdals Spelmanslag har sedan 1985 uppträtt med sin musik över hela världen, från de jämtländska skogarna till USA, Ryssland och Sydafrika. Men oftast blir det scenframträdanden hemmavid i Jämtland.

Swedes for Ukraine 

Swedes for Ukraine är en digital plattform som utvecklades på rekordsnabbt för att kunna koppla ihop ukrainare, som kom till Sverige med behov av boende, med svenskar som hade boende att erbjuda.

Utfallsfonden

Utfallsfonden stöttar organisationer vars lösningar levererar mätbara förbättringar inom områden som hälsa, välbefinnande, utanförskap, utbildning, arbetsmarknad, integration, bostad och trygghet.

Bitprop

Bitprop gör det möjligt för markägare att omvandla sina fastigheter till inkomstgenererande tillgångar. De är övertygade om att entreprenörskap bidrar med snabba och långsiktigt hållbara lösningar.

Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar och bedriver och policyrelevant forskning kring entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

Judiska Församlingen i Malmö

Judiska Församlingen i Malmö är till för judar oavsett ålder, livsstil och bakgrund. De arbetar för ett rikare utbud av judisk kultur, evenemang, religiösa tjänster, kosher-mat och judisk utbildning.

Svenska kommittén mot antisemitism

Svenska kommittén mot antisemitism är en religiöst och politiskt obunden organisation, vars syfte och fokus är att genom kunskap, information och opinionsbildning motverka antisemitism och rasism.

UWC Dilijan College

Dilijan College i Armenien är en del av UWCs organisation vars syfte är att göra utbildning till en kraft som förenar människor, nationer och kulturer för en fredlig och en socialt hållbar framtid.

RFK Human Rights

RFK Human Rights är en organisation vars syfte är att hedra Robert F. Kennedys minne, hans arbete med att stå emot förtryck och ta hans kamp vidare för en rättvisare, fredligare värld.