Vi fokuserar på långsiktigt entreprenörskap och socialt engagemang

Innehav & Engagemang

Danir har en långsiktig syn på ägandet i sina kärninnehav och driver denna rörelse utan exitplaner, nu med andra generationen av familjen Dan Olofsson i ledningen. Det är viktigt för oss att ha en struktur som ger engagemang och som driver tillväxt i dotterkoncernerna. Sedan januari 2021 har vi nu en ny struktur där vår verksamhet inom konsulting, konsultförmedling och bemanning drivs genom de fyra plattformarna Sigma, Nexer, A Society och PION Group.

Sammantaget omsätter koncernen 2021 närmare 10 miljarder kronor. Verksamheten drivs i dotterkoncerner med sammanlagt ca 80 rörelsedrivande dotterbolag med 11 500 anställda i 19 länder.

Danirs ägarintressen består också av portföljbolag där Danir huvudsakligen bidrar med kapital.

Utöver kärninnehav och portföljbolag är Danir engagerade i ett antal ideella projekt som på olika sätt syftar till att skapa en positiv samhällsutveckling. Engagemanget finns både på hemmaplan i Sverige och i andra delar av världen.

Innehav


Engagemang


Danir Group

Familjeföretag – fokus på digitalisering – 11 500 anställda

Danir är ett entreprenörsdrivet företag ägt av familjen Dan Olofsson. Danir bildades 1986, och vår roll är att äga och utveckla våra bolag samtidigt som vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi gör det genom entreprenörskap, långsiktighet och samhällsengagemang.

Kontakt

Danirs medarbetare har breda erfarenheter av att driva och utveckla företag i en rad olika branscher. Organisationen är liten och samspelt och beslutsvägarna korta. Välkommen att höra av dig till oss på info@danir.com!