Vi fokuserar på långsiktigt entreprenörskap och socialt engagemang

Innehav & Engagemang

Danirs ägarintressen består bland annat av kärninnehav där vi har dotterbolag och en långsiktig syn på ägandet. Här är det viktigt för oss att ha en struktur som ger engagemang och som driver tillväxt i dotterkoncernerna. Därför har vi nu en ny struktur där vi delar in stora delar av vårt kärninnehav i fyra plattformar inom konsulting, konsultförmedling och bemanning. Sigma IT som varit en stor del av Sigma Group blir en av dessa plattformar och bildar nu en egen koncern som heter Nexer.

Med de fyra plattformarna Sigma, Nexer, A Society och Poolia får vi en grund med mycket goda förutsättningar för en spännande utveckling.

Sammantaget omsatte koncernen 2020 ca 6,7 miljarder kronor.

Danirs ägarintressen består också av portföljbolag där Danir huvudsakligen bidrar med kapital.

Utöver kärninnehav och portföljbolag är Danir engagerade i ett antal ideella projekt som på olika sätt syftar till att skapa en positiv samhällsutveckling. Engagemanget finns både på hemmaplan i Sverige och i andra delar av världen.

Innehav


Engagemang


Det här är Danir

Danir är ett entreprenörsdrivet företag ägt av familjen Dan Olofsson. Danir bildades 1986, och vår roll är att äga och utveckla våra bolag samtidigt som vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi gör det genom entreprenörskap, långsiktighet och samhällsengagemang.

Kontakt

Danirs medarbetare har breda erfarenheter av att driva och utveckla företag i en rad olika branscher. Organisationen är liten och samspelt och beslutsvägarna korta. Välkommen att höra av dig till oss!