Vi fokuserar på långsiktigt entreprenörskap och socialt engagemang

Innehav & Engagemang

Danirs ägarintressen består av kärninnehav där Danir har dotterbolag och en mycket långsiktig syn på ägandet. Bland kärninnehav finns bland annat konsultkoncernen Sigma Group med sex olika affärsområden och ca 5 000 anställda, konsultmäklarföretaget A Society och Thanda i Afrika. Sammantaget omsatte koncernen 2019 ca 6,3 miljarder kronor.

Danirs ägarintressen består också av portföljbolag där Danir huvudsakligen bidrar med kapital.

Utöver kärninnehav och portföljbolag är Danir engagerade i ett antal ideella projekt som på olika sätt syftar till att skapa en positiv samhällsutveckling. Engagemanget finns både på hemmaplan i Sverige och i andra delar av världen.

Innehav


Engagemang


Det här är Danir

Danir är ett entreprenörsdrivet företag ägt av familjen Dan Olofsson. Danir bildades 1986, och vår roll är att äga och utveckla våra bolag samtidigt som vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi gör det genom entreprenörskap, långsiktighet och samhällsengagemang.

Kontakt

Danirs medarbetare har breda erfarenheter av att driva och utveckla företag i en rad olika branscher. Organisationen är liten och samspelt och beslutsvägarna korta. Välkommen att höra av dig till oss!