Nyheter från Danir

Ny VD lovar fortsatt starkt fokus på innovation, tillväxt och medarbetarna

2023-11-30 Sigma Group

Sigma Connectivity fortsätter att optimera sin organisation. Nästa steg är att Nercivan Mahmudovska, med start den 1 december, tar över rodret som VD för Sigma Connectivity Engineering. Nercivan efterträder Rafael Litwicki, som fram till nu haft dubbla VD-roller men som nu kommer att ägna all sin tid och fokus åt Sigma Connectivity ApS och den danska marknaden.

Läs Artikeln

Svensk-ukrainskt näringslivssamarbete för ökat erfarenhets- och kompetensutbyte

2023-11-29 Sigma Group

Combitech och Sigma Software i Ukraina ingår idag ett unikt samarbete där bolagen tillsammans kommer att arbeta för att dela insikter och kompetenser i högteknologiska projekt. Samverkan syftar till att stärka och utveckla svenska och ukrainska kompetenser inom komplexa system och säker systemintegration, vilket är både brådskande och angeläget för att klara industrins teknikomställning och samti

Läs Artikeln

Här får du det allra senaste om det som händer inom Danirkoncernen.

BOLAG