Open post

Niconovum kvalitetssäkrar med tjänsten Advantum Dossierhantering Pharma

Niconovum har valt allt använda sig av tjänstelösningen – Advantum Dossierhantering Pharma – för att effektivisera och kvalitetssäkra sin dokumenthantering. Med – Advantum Dossierhantering Pharma – får Niconovum fördelarna i ett kraftfullt systemstöd för att skapa, underhålla och arkivera dokumentation genom hela processen från idé och utvecklingsfas till färdig produkt i en standardiserad struktur.

Niconovum utvecklar och säljer nikotinprodukter som är konsument-vänliga, bekväma, effektiva och verkar snabbt. På marknaden finns Niconovums produkter under varumärket Zonnic®. Poängen med att använda Zonnic® är att användarna slipper tobak samtidigt som kroppen får den nikotinmängd den är van vid, allt för att reducera ett stort folkhälsoproblem som rökningen är. Niconovum ingår sedan 2017 i British American Tobacco (BAT).

Läs mer om Advantum Dossierhantering Pharma här.

Läs mer om Niconovum här.

Open post

Dagens Industri uppmärksammar våra Advantum-kunder NorthX och BioArctic

I sin bilaga kring Life Science uppmärksammar Dagens Industri två Advantum-kunder som har ordentlig vind i seglen, NorthX Biologics och BioArctic.

NorthX Biologics erbjuder bolag från hela världen att processutveckla sina produkter i sin anläggning i Matfors. Uppdraget från Vinnova är att utveckla en innovationshubb för utveckling av både nya vaccin och avancerade läkemedel i Sverige, och arbetet är i full gång redan innan invigningen. Den stora anläggningen är GMP-certifierad och sedan flera år tillbaka använder bolaget Advantum Life Science Suite för att hantera sin regulatoriska dokumentation.

BioArctic har efter två decenniers forskning fått ett genombrott inom Alzheimer-området. Bolaget har tagit fram världens första alzheimer-läkemedel, Leqembi, som påverkar sjukdomsprocessen och det väntas snart nå marknaden. Läkemedlet har fått ett accelererat godkännande av FDA och kommer att finnas tillgängligt på den amerikanska marknaden inom kort. Därefter väntar fler marknader. BioArctic använder Advantum Life Science Suite för hantering av regulatorisk dokumentation.

Läs mer om Advantum Life Science Suite här: Life Science Suite – Advantum

Vill du läsa artiklarna i DI finns länkarna här:

Amerikanska jättar lockas till Medelpad (di.se)

”Vi ska bli Sveriges ledande läkemedelsbolag” (di.se)     

Open post

Söderenergi – ny användare av Advantum

Söderenergi har valt Advantum som sin lösning för hantering av anläggningsinformation. Med Advantum säkerställer Söderenergi att anläggningsinformationen hanteras på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Tack vare Advantums unika konfigurerbarhet blir lösningen skalbar vilket bl.a. innebär att systemet kan växa och utvecklas i takt med att behovet växer.

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen, dygnet runt och året runt. I kraft-värmeverket produceras även el som motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll. Den säljs direkt till den nordiska elbörsen. På ett år omvandlar Söderenergi 1 miljon ton avfall till energi. Hälften kommer via fartyg till hamnen i Södertälje. Produktionen sker i tre huvudanläggningar; Igelsta kraftvärmeverk som är Sveriges näst största bioeldade kraftvärmeverk, Igelsta värmeverk och Fittjaverket. Läs mer om Söderenergi här www.soderenergi.se

InfoTech Scandinavia erbjuder tekniska lösningar för bland annat dokument- och ärendehantering genom produkten Advantum. Bolaget ingår i Danirkoncernen och finns representerade i Malmö och Stockholm. Läs mer om Advantum här www.advantum.com

För frågor vänligen kontakta:
Håkan Ljung
InfoTech Scandinavia AB
hakan.ljung@infotech.se
0703 – 79 12 02

Open post

BioArctic – ny Advantum kund inom Life Sciences segmentet

BioArtcic har efter en utvärderingsperiod valt Advantum från InfoTech Scandinavia som sitt dokument- och kvalitetshanteringssystem.

På InfoTech Scandinavia är vi givetvis stolta över att ännu ett bolag inom Life Sciences segmentet har valt oss som leverantör. Detta visar att vår kompetens inom informationshantering i kombination med vår erfarenhet av att hjälpa bolag inom Life Sciences skapar ett attraktivt erbjudande.

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. BioArctics huvudsakliga forskningsområden är Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, områden där det idag finns stora medicinska behov. Det finns idag heller inga behandlingar som kan stoppa eller fördröja sjukdomsförloppet för dessa sjukdomar.

Advantum Life Sciences Suite erbjuder en prisvärd lösning specifikt utvecklad för att hjälpa mindre och medelstora företag i Life Science-branschen att implementera ett “best practice”-system. Advantum kännetecknas särskilt av sin säkra hantering av kritisk information, såväl som den unika flexibilitet som följer med ett 100% konfigurerbart system.

Läs mer om BioArctic här www.bioarctic.com

För frågor vänligen kontakta:
Håkan Ljung
InfoTech Scandinavia AB
hakan.ljung@infotech.se
0703 – 79 12 02

Open post

Karo Pharma väljer Advantum Life Sciences Suite

Karo Pharma Logo

Karo Pharma har nyligen investerat i dokument- och ärendehanteringssystemet Advantum Life Sciences Suite som är skräddarsytt för Life Science branschen. Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

På InfoTech Scandinavia är vi givetvis stolta över att ännu ett bolag inom life-science segmentet har valt oss som leverantör. Detta visar att vår kompetens inom informationshantering i kombination med vår erfarenhet av att hjälpa bolag inom life-science skapar ett attraktivt erbjudande.

Advantum Life Sciences Suite erbjuder en prisvärd lösning specifikt utvecklad för att hjälpa mindre och medelstora företag i Life Science-branschen att implementera ett “best practice”-system. Advantum kännetecknas särskilt av sin säkra hantering av kritisk information, såväl som den unika flexibilitet som följer med ett 100% konfigurerbart system. Advantum Life Sciences Suite är en förkonfigurerad lösning för kvalitetsstyrning i enlighet med branschkrav från exempelvis EU och FDA.

Open post

Advantum Life Sciences Suite, rätt val för NorthX Biologics

NorthX Biologics har en av norra Europas största tillverkningskapaciteter för kliniskt material i form av plasmid-DNA, rekombinanta proteiner, cellbanking och relaterade genterapitjänster. NorthX’s innovationshubb är ett innovationsspår utformad för att tillhandahålla processutvecklings- och GMP- tillverkningstjänster för nästa generations läkemedelsutvecklingsföretag och innovativa forskargrupper som har behov av NorthX’s (Good Manufacturing Practice) GMP-expertis. NorthX kan hantera projekt hela vägen från idé till kommersiell tillverkning.

NorthX Biologics har anläggningar i Matfors samt på Karolinska Universitetssjukhusets campus i Stockholm.

Advantum Life Sciences Suite erbjuder en prisvärd lösning specifikt utvecklad för att hjälpa mindre och medelstora företag i Life Science-branschen att implementera ett “best practice”-system. Advantum kännetecknas särskilt av sin säkra hantering av kritisk information, såväl som den unika flexibilitet som följer med ett 100% konfigurerbart system. Advantum Life Sciences Suite är en förkonfigurerad lösning för kvalitetsstyrning i enlighet med branschkrav från exempelvis EU och FDA.

Läs mer om NorthX Biologics här www.nxbio.com

Open post

Alligator Bioscience utökar användningen av Advantum

Alligator Bioscience Logo

Bioteknikföretaget Alligator Bioscience utökar nu sin användning av Advantum till att också omfatta kvalitetsdokumentation. Alligator Bioscience är sedan tidigare användare av Advantum och har då använt Advantum framför allt för att hantera avtal. Genom att nu komplettera med Advantums förkonfigurationer inom vår Life Sciences Suite kommer Alligator Bioscience dra nytta av vår erfarenhet inom Life Science sektorn och få en lösning som är kvalitetssäkrad i enlighet med regulatoriska krav, säger Joakim Svensson på InfoTech Scandinavia AB.

Alligator Bioscience utvecklar innovativa antikroppsbaserade immunterapier för behandling av spridd cancer. Alligators läkemedelsutveckling sträcker sig från idé till klinisk utveckling. Detta innefattar bland annat identifiering av nya angreppspunkter för läkemedel, framtagning och optimering av nya läkemedelskandidater, utvärdering av preklinisk effekt och säkerhet, samt slutligen konfirmerande kliniska studier på cancerpatienter. Alligator har omkring 40 medarbetare  och huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige.

InfoTech Scandinavia hjälper företag och organisationer att effektivt hantera sina dokument och processer. Bolaget startades 1999 och finns idag representerat med personal i Malmö och Stockholm. InfoTech Scandinavia ingår sedan starten i Danirkoncenen med sina drygt 3 300 anställda.

För frågor vänligen kontakta:

Joakim Svensson
InfoTech Scandinavia AB
joakim.svensson@infotech.se
0703 – 79 12 12

Open post

Avara Pharmaceutical Services kvalitetssäkrar med Advantum

Avara Pharmaceutical Service har valt Advantum för sin hantering av dokumentation i enlighet med de höga regulatoriska krav  som ställs på denna typ av verksamhet. Advantum kommer initialt att installeras vid Avaras engelska anläggning i Avlon utanför Bristol. ”Att vi nu får ännu en stor aktör inom Life Sciences området i Europa som kund stärker vår internationella närvaro vilket vi ser som mycket positivt”, säger Joakim Svensson på InfoTech Scandinavia AB. 

Avara Pharmaceutical Services är en global kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) med verksamhet i bl.a. England och USA. Avara Pharmaceutical Services erbjuder en rad CDMO-tjänster som omfattar läkemedelssubstanser och läkemedelsprodukter.

Läs mer om Avara Pharmaceutical Services här.

Om InfoTech Scandinavia AB

InfoTech Scandinavia erbjuder tekniska lösningar för bland annat dokument- och processhantering. Bolaget ingår i Danirkoncernen och finns representerade i Malmö och Stockholm. Läs mer om Advantum Life Sciences Suite här!

Open post

Fria Bröd – ny användare av Advantum Livsmedel

 

Fria Bröd AB har valt Advantum Livsmedel som sin lösning för dokument- och ärendehantering. Advantum Livsmedel är ett Quality Management System (eQMS), som är speciellt anpassat för verksamheter som arbetar med tillverkning och utveckling inom livsmedelsindustrin. Med Advantum Livsmedel säkerställer ni att företaget hanterar rätt typ av information på rätt sätt och styr informationshanteringen och processflöden enligt best practice.

Tack vare Advantums unika 100% konfigurerbarhet blir lösningarna skalbara vilket bl.a. innebär att systemet kan växa och utvecklas i takt med att bolaget växer.

 

Om InfoTech Scandinavia AB

InfoTech Scandinavia erbjuder tekniska lösningar för bland annat dokument- och processhantering. Bolaget ingår i Danirkoncernen och finns representerade i Malmö och Stockholm. Läs mer om Advantum Livsmedel här!

 

Om Fria Bröd AB

Fria är ett glutenfritt bageri med missionen ”det goda glutenfria livet”. Det som för över 20 år sedan började som en ren familjeangelägenhet har idag blivit ett ledande glutenfritt bageri i Norden inom frysta, glutenfria bageriprodukter. Sortimentet omfattar allt från glutenfritt bröd och fikabröd till färdiglagat. Läs mer om Fria Bröd här!

Open post

PostNord Logistics TPL effektiviserar med Advantum

I sin ständiga strävan att effektivisera och kvalitetssäkra sin hantering har PostNord Logistics TPL valt att implementera dokument- och ärendehanteringssystemet Advantum från InfoTech Scandinavia AB.

PostNord tredjepartslogistik (TPL) erbjuder effektiva logistiklösningar som inkluderar till exempel lagerhållning, ordermottagning, tullservice, distribution och montering. PostNord Logistics TPL tar fram kundanpassade lösningar inom branscher som läkemedel och hygien, alkoholhaltiga drycker, dagligvaror och elektronik. Vid hanteringen av alkoholhaltiga drycker, dagligvaror och läkemedel kan PostNord TPL förutom att de tillhandahåller en effektiv orderprocess även t ex etikettera och säkerställa att etiketten följer samtliga regelverk. PostNord Logistics TPL uppfyller alla krav (GMP/GDP) för att hantera läkemedel.

”InfoTech Scandinavia erbjöd med sin produkt Advantum en flexibel lösning som i kombination med deras erfarenhet inom hantering av dokumentation och ärenden i regulatoriska miljöer gjorde systemvalet lätt för oss” säger IT-chefen Björn Halldén på PostNord Logistics TPL.

InfoTech Scandinavia hjälper företag och organisationer att effektivt hantera sina dokument och processer. Bolaget startades 1999 och finns idag representerat med personal i Malmö och Stockholm. InfoTech Scandinavia ingår sedan starten i Danir koncenen med sina drygt 2 500 anställda.

För frågor vänligen kontakta:

Joakim Svensson
InfoTech Scandinavia AB
joakim.svensson(at)infotech.se
0703 – 79 12 00

Posts navigation

1 2 3