Terranet

Terranet utvecklar mjukvara som gör det möjligt att utnyttja andra mobiltelefoner i närområdet för att förmedla både telefoni och datatrafik. Lösningen kan användas både som ett komplement till befintlig GSM-teknik i områden med bristande täckning eller kapacitet och för till exempel räddningstjänster som opererar i utsatta områden utan täckning.

Se mer på terranet.se