Spintop Ventures

Spintop Ventures är ett riskkapitalbolag som grundades 2009 och stöds av ett nätverk framgångsrika teknikentreprenörer som investerat i bolaget tillsammans med institutionella investerare, familjebolag och privata investerare med stor erfarenhet av tillväxtföretag.

Spintop Ventures investerar i de bästa entreprenörerna, bygger nya företag och riktar in sig på globala möjligheter. De affärer som investerats i bygger på teknik för att möjliggöra snabb tillväxt, och har ofta en disruptiv verkan på de befintliga branschstrukturerna.

Se mer på spintopventures.com