Kaunis Iron

Kaunis Iron är ett nystartat bolag med planen att med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang starta upp järnmalmsgruvan i Pajala. Tack vare stark efterfrågan, en hållbar och konkurrenskraftig produkt och med driftklara anläggningar i världsklass är siktet inställt på en årsproduktion motsvarande två miljoner ton färdig produkt. Bolagets unika järnmalmskoncentrat som redan visat sig vara starkt efterfrågad bland världens stålverk, har med sina gynnsamma miljöfördelar en tydlig plats på marknaden.

Kaunis Iron ägs av ett 80-tal svenska entreprenörer, däribland Dan Olofsson genom Danir AB.

Se mer på kaunisiron.se