Projekt Kaxås släpper nu de första sex husen till försäljning i Ekobyn Ladriket

In Danir

Nu släpper Projekt Kaxås de första sex husen till försäljning i Ekobyn Ladriket till unga ansvarsfulla familjer. Var med från början och forma ett unikt boende med unga framtidsinriktade familjer som ser värden i småskalighet. Nära natur och skola. Och med Åre och Östersund inom räckhåll. Unga familjer som vill bryta de centralistiska trenderna.

Projekt Kaxås räknar med att få besked av Krokoms kommun efter semestern om att få söka bygglov för några hus innan detaljplan är klar. För resterande hus krävs detaljplan och ansökan härför är inlämnad. Projekt Kaxås bedömning är att detaljplan kommer att beviljas eftersom Ekobyn Ladriket väl stämmer in med Krokoms kommuns vilja att värna landsbygden. Husen som kan byggas direkt med bygglov beräknas preliminärt stå klara första kvartalet 2020. Husen där detaljplan krävs beräknas bli färdigställda under första kvartalet 2021.

Projekt Kaxås erbjuder nu till försäljning till fast pris de första sex husen, villkorat av att Krokoms kommun godkänner bygglov och detaljplan. Danir Fastigheter AB, dotterbolag till Dan Olofssons koncernmoderbolag Danir AB, är beredd att till fast pris leverera tomt och hus med tillhörande gemensamhetsanläggningar till köpare.

För att läsa mer om projektet klicka här.

Vybild Ekobyn Ladriket Projekt Kaxås

Vybild Ekobyn Ladriket Projekt Kaxås.

Recent Posts

Leave a Comment