United Influencers Media Group

United Influencers är Nordens främsta sociala mediehus och vi jobbar med att stärka varumärken digitalt genom influencer marketing på alla sociala plattformar. För oss är det en självklarhet att skapa dynamik mellan varumärke och influencer samt genom smarta lösningar leverera relevant, trovärdigt och bra innehåll för att uppnå bästa effekt. Målsättningen för oss är att driva branschen i rätt riktning och skapa en än mer eftertraktad portfölj inom influencers marketing på den nordiska marknaden. Vi är en transparent, strategisk och bra affärspartner som bygger varumärken digitalt.

United Influencers är en sammanslagning av Mikz AB och United Bloggers International AS med Dan Olofsson och Kjetil Tveter som huvudägare. Genom sammanslagningen skapas Nordens första ”Influencer Marketing Agency” där man hjälper varumärken att nå en dedikerad publik genom inflytelserika profiler och utmanar det traditionella sättet att annonsera digitalt. United Influencers lanserades i september 2015 och har en unik position med sin bredd av influencers som marknaden nu med fördel kan följa genom United Influencers appen.

Se mer på unitedinfluencers.com