Thanda Foundation

Thanda Foundation Trust bildades 2005 för att förbättra den socioekonomiska situationen för fattiga områden i Sydafrika, med särskilt fokus på de tre Tribal Authority Communities som gränsar till Thanda.

Stiftelsen fokuserar i huvudsak på att skapa arbetstillfällen, öka medvetenheten om HIV/AIDS och utbilda för att minska spridningen, samt bevarande av vildmarksområden och forskningsinitiativ.

Utöver detta så jobbar stiftelsen också med att förespråka och bevara Zulu-nationens kulturarv.

Stiftelsen jobbar även aktivt med att hitta samhällsprojekt som vid finansiering kan få en positiv inverkan på det lokala området.

I januari 2006 lanserade stiftelsen, tillsammans med Thanda Safari, ett forskningsprogram med viltvårdsbevarande syfte som övervakar elefanter, geparder, lejon, leoparder och tidigare vilda hundar.

Thanda-stiftelsen har också sponsrat nationella projekt som resandet av en Nelson Madela-staty på Nelson Mandela Square i Sandton och resandet av Hector Pieterson Memorial Statyn vid Maponya Mall i Soweto.

Thanda är en av grundarna av Project Rhino KZN och är aktivt engagerad i dess arbete. Project Rhino är en grupp organisationer som samarbetar för att skydda noshörningar genom att förhindra tjuvjakt och därmed säkra beståndet i KwaZulu Natal.

Thanda har inrättat en skyddsenhet på naturreservatet samt det angränsande Mduna Royal-reservatet med personal som är både väl utbildade samt utrustade för uppgiften.

Thanda Foundation stöder även Free Market Foundations Khaya Lam (My Home) landreformsprojekt. Khaya Lam betyder ”mitt hem”, och är vad man i Sydafrika brukar säga när man har en åtkomsthandling till hemmet man lever i. Detta är ett anspråk som minst 20 miljoner sydafrikaner idag inte kan göra eftersom deras familjer aldrig har ägt ett hem. Istället står många inför verkligheten att hemmet de levt i under generationer kan tas ifrån dem när som helst, lagligen. Khaya Lam Land Reform Project arbetar för att göra hemägande till en verklighet för fler sydafrikanska familjer. Förutom de rent humanitära aspekterna, talar lång erfarenhet för att hemägande förmodligen är den bästa investeringen som kan göras i den nationella säkerheten och den långsiktiga utvecklingen av landet.