TerraNet

TerraNet grundades 2004 för att utveckla kommunikationslösningar vid bristande bredbandskapacitet i utvecklingsländer. 2018 renodlades verksamheten till att uteslutande fokusera på avancerat förarstöd och självkörande fordon. Idag utvecklar TerraNet funktioner för positionering och navigering av fordon i förhållande till andra fordon och trafikanter med så stor noggrannhet och låg fördröjning som möjligt. Teknologin är agil för att möta morgondagens trafikutmaningar, innan olyckan är framme.

Se mer på terranet.se