Svenska Parasportförbundet

Efter att 2019 ha drivit Funkisfonden, som var ett initiativ för att få fler människor med intellektuell funktionsnedsättning att bli aktiva och komma i rörelse, utökar Danir, tillsammans med Sigma Group, sitt engagemang och blir i början av 2020 huvudsponsor till Special Olympics Sverige och sponsor av Svenska Parasportförbundet.

Sponsorskapet sträcker sig från 2020 och tre år framåt och målet med insatsen är att inspirera ännu fler människor med intellektuella funktionsnedsättningar att börja med en fysisk aktivitet eller idrott. En del av huvudsponsorskapet handlar om att fortsätta det lyckade arbetet med idrottsdagarna i särskolan, Special Olympics School Days, som sedan starten 2015 har gjort det möjligt för tusentals särskoleelever årligen att prova på olika idrotter. Dagarna introducerar elever till ett aktivt liv på ett roligt och enkelt sätt. Alla är med efter sina förutsättningar och de lokala föreningarna som deltar under dagen bidrar till att steget att bli fysiskt aktiv på fritiden minskar.

Läs mer på parasport.se