Svenska Kommittén Mot Antisemitism

Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism. Verksamheten finansieras huvudsakligen med frivilliga bidrag. SKMA bevakar kontinuerligt samhällsdebatt och massmedier. SKMA:s blogg, Facebooksida, Twitter och nyhetsbrev är centrala källor för information och debatt om antisemitism idag.

SKMA arbetar även med att motverka antisemitism genom utbildning och förser lärare, skolelever, medier politiska organisationer och andra intresserade med information och material, samt förmedlar föreläsare. I utbildningarna medverkar några av landets ledande forskare, experter och pedagoger inom området. SKMA erbjuder även studieresor till framför allt Polen för elever, lärare och andra intresserade.

I dag har tusentals lärare, ungdomsledare, politiker, journalister, elever och andra deltagit i SKMA:s omfattande och rikstäckande utbildningar och seminarier.

Se mer på skma.se