Stars at work

Stars at work är ett initiativ under Thanda Foundation Trust som åtagit sig att, över en femårsperiod, säkerställa sysselsättning för 10 000 ungdomar efter att de fullföljt sin skolgång på en av Star for Lifes skolor.

Stars at work samarbetar med organisationen YES – Youth Employment Service. YES, grundat av Sydafrikas president Cyril Ramaphosa, är ett affärsstyrt partnerskap mellan regering och näringsliv med uppdraget att skapa en miljon arbetsmöjligheter för sydafrikanska ungdomar.