Star for Life

Star for Life är ett unikt program för att förhindra spridningen av HIV och AIDS bland unga människor i södra Afrika. Visionen är att inspirera skolungdomar att tro på sin framtid och sina drömmar, samt stödja dem i arbetet med att leva ett liv utan AIDS.

Star for Life startades 2005 av Christin och Dan Olofsson. Sedan tidigare har paret Olofsson flertalet engagemang i södra Afrika och genom åren har de kunnat se hur sjukdomen slår hårt mot familjer och samhällen.

Idag är Star for Life en av Sveriges ledande organisationer för att förhindra spridningen av HIV och AIDS. Projektet når fler än 100 000 ungdomar och deras familjer i Sydafrika och Namibia. Lägg därtill all informationsspridning och de tiotusentals som deltar som sångare och publik under Star for Lifes rikstäckande turnéer i Sverige varje år.

Se mer på starforlife.se