Star for Life foundation Jerusalem

Detta är ett opolitiskt och religiöst neutralt initiativ som arbetar för bättre levnadsförhållanden och möjligheter för människorna i östra Jerusalem, så att de kan bygga en ljusare framtid för sig själva och sina familjer.

Initiativet är uppbyggd kring tre hörnstenar: SFL Education ska ge de unga möjligheten att förverkliga sina drömmar och bli ansvarsfulla medlemmar i ett omtänksamt samhälle. SFL Sigma Labs ska skapa IT-jobb för unga. SFL Job Hub har som mål är att koppla ihop företag och människor för att skapa fler och bättre betalda jobb i stora delen av arbetsmarknaden i östra Jerusalem som är utanför IT-sektorn.

Läs mer på starforlifejerusalem.org