Spintop Ventures

Spintop Ventures är ett riskkapitalbolag som grundades 2009 och som stöds av ett nätverk framgångsrika teknikentreprenörer vilka, tillsammans med institutionella investerare, familjebolag och privata investerare med stor erfarenhet av tillväxtföretag, investerat i bolaget. Spintop Ventures investerar i de bästa entreprenörerna, bygger upp nya verksamheter och riktar in sig på globala möjligheter. Ofta är det satsningar inom teknologi som möjliggör snabb tillväxt och som har en disruptiv verkan på de befintliga branschstrukturerna.

Se mer på spintopventures.com