Rexor

Rexor är ett innovativt, kraftfullt och användarvänligt affärssystem som förenklar och effektiviserar hantering av tid, projekt och ekonomi för konsultföretag i Norden. Systemet bygger på ny teknik, lång erfarenhet och djup branschkunskap.

Rexor gör det möjligt för konsulter att lägga mindre tid på administration och mer tid på att producera och förmedla kunskap. Affärssystemet står för automatisering, smarta funktioner, genomtänkt design och mobil funktionalitet.

Rexor hanterar på ett heltäckande och smidigt sätt företagets ekonomi, projekt, tid, medarbetare, kunder och samarbetspartners. Systemet är skapat i Sverige med spetsteknik – speciellt för konsulter. Bakom Rexor står samma grupp eldsjälar som tog fram XOR Compact*, som sju gånger i rad utsett till ”Bäst i test” av fackpressen, och XOR Control*.

Se mer på rexor.se

* XOR Compact och XOR Control ägs idag av Visma och heter numera Visma Compact, Visma Control och Visma PX Control.