Projekt Kaxås

I ett försök att motverka avfolkningen i byar i Norrlands inland investerar Danir, genom Projekt Kaxås, i unga familjer. Målet är att vända befolkningstrenden och långsiktigt skapa tillväxt och en levande landsbygd i Kaxås med omnejd.

Bybornas engagemang är den viktiga och bestående grunden för Projekt Kaxås som startades våren 2019. Tillsammans ska vi driva ett antal projekt som syftar till att vända befolkningstrenden i Kaxås med omnejd.

Se mer på projektkaxas.se