PION Group

I slutet av augusti 2022 byter bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia AB namn till PION Group AB. Namnbytet på koncernens börsnoterade moderbolag (Nasdaq Stockholm) är ytterligare ett steg på resan mot att bli konsult och HR-Techföretag. Detta för att tydliggöra koncernens nya inriktning med olika specialiserade varumärken och en breddning av sortimentet mot HR-Tech. Koncernens rörelsedrivande Pooliabolag, såsom Poolia Sverige AB, bedrivs fortsatt under varumärket Poolia.

PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och äger, utvecklar och förvärvar företag med fokus på människor. I dagsläget arbetar koncernens bolag med konsultverksamhet, HR-Tech, Interim Management, Executive Search samt med rekrytering och uthyrning av personal. Verksamheten bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Roi Rekrytering, Uniflex och Student Node.

Danir förvärvade hösten 2020 samtliga av familjen Björn Örås aktier i det noterade moderbolaget och är med 47 % av bolagets aktier huvudägare i PION Group.

Se mer på piongroup.se