Östra Skolan

Östra Skolan är ett av de första projekten som finansierats via Uppstart Malmö, med Dan Olofsson och Danir som investerare. Östra Skolans mål är att nå verkliga studieresultat, något som grundarna Sofie Nyberg Horning och Wail Rabi funderat länge på under sina lärarkarriärer.

Verksamheten består idag av sex klasser i årskurserna 7 till 9. Nya inslag i skoldagen är bland annat gemensam frukost för eleverna, samt läxhjälp 3 morgnar per vecka.

Se mer på ostraskolan.se