Norrsken22

Norrsken22 är en techfond för investeringar i Afrika som ska främja långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt. Fonden är uppbackad av ett internationellt nätverk av framgångsrika techgrundare som samarbetar med afrikanska grundare och förser dem med stöd när de skalar upp sin verksamhet. Fonden ger grundarna tillväxtkapital och strategiskt värde, samtidigt som man positionerar dem för internationell expansion och påverkan. Varje investering är ett partnerskap och värdeskapandet går långt bortom bara kapital.

Norrsken22 är en del av Norrskens ekosystem, en global ideell organisation som arbetar för att hjälpa entreprenörer att lösa världens största utmaningar. Norrsken22 är en oberoende och vinstdrivande tillväxtfond men delar samma värderingar som Norrskenstiftelsen.

Läs mer på norrsken22.com