Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är en privat icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. Läxhjälpen finns idag i tolv skolor i Stockholm, nio i Göteborg, fem i Malmö, tre i Västerås, en i Södertälje och en i Landskrona.

På vissa högstadieskolor i landet går bara 4 av 10 elever vidare till gymnasiestudier. Men med stöd från Läxhjälpen hjälps 92 % att höja sitt självförtroende i studierna och 96 % får ökad lust att studera vidare.

Då ungas utbildning inte bara är avgörande för deras framtid, utan på sikt även påverkar vårt rekryteringsunderlag och förverkligandet av en bättre morgondag, står Danir helhjärtat bakom satsningen på Läxhjälpen.

Se mer på laxhjalpen.se