Kaunis Iron

Med nya ägare och ett starkt lokalt engagemang har Kaunis Iron åter startat upp järnmalmsgruvan i Pajala. Bolagets unika järnmalmskoncentrat har med sina kvalitets- och miljöfördelar redan visat sig vara starkt efterfrågad bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produkt, en skicklig verksamhet och driftklara anläggningar i världsklass intar Kaunis Iron en position på den globala marknaden.

Kaunis Iron ägs av ett 80-tal svenska entreprenörer, däribland Dan Olofsson genom Danir AB.

Se mer på kaunisiron.se