InterMatte

InterMatte är ett komplett digitalt matematikläromedel för årskurserna 6-9 som följer skolverkets kursplan för matematik i grundskolan.

Programmet är webbaserat och innehåller mer än 10 000 uppgifter, 300 genomgångsfilmer, 1000 hjälpfilmer och 65 000 ledtrådar. Inget annat digitalt läromedel har samma bredd av uppgiftstyper som InterMatte. Programmet analyserar elevernas fel och ger dem hjälp i form av ledtrådar och filmer. Lärarna får grundlig statistik över elevernas styrkor och svagheter.

Läs mer på intermatte.se