Hugos Stiftelse

Hugos Stiftelse grundades av Mikael Nordmark och Martin Wilén 2018 och är uppkallad efter Mikaels son Hugo som har en grav hjärnskada. Mikael och Martin startade stiftelsen för att de såg en utveckling i samhället som lett till att allt fler barn och ungdomar inte får det stöd de behöver och har rätt till. Något som gör att många inte kan leva ett gott och aktivt liv.

Hugos stiftelse stöttar och finansierar därför aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

Läs mer på hugosstiftelse.se