Emerging Cooking Solutions

Runt om i världen dör fler människor av rökig matlagning över öppen eld än av malaria. Svensk-Zambiska Emerging Cooking Solutions har utvecklat ett system med eldningspellets som används i spisar som brinner otroligt rent. Pelletsproduktionen bygger på överskottsbiomassa och är därför förnyelsebar och miljömässigt hållbar. Systemet bidrar till att bromsa avskogningen och utveckla samhällsekonomin. Dessutom sparar det tid och förbättrar både hälsan och hushållsekonomin för användarna.

Bland investerarna bakom Emerging Cooking Solutions finns Danir.

Se mer på emerging.se