Cindrigo

Cindrigo är ett företag som specialiserar sig på förnybar energi, byggt på lång, svensk expertis och erfarenhet inom exempelvis avfall till energi (Waste to Energy) och bioenergi-projekt (Biomass Energy). Cindrigo har länge erbjudit sina kunder högkvalitativa energifaciliteter med goda livstidsvärden och som ligger i framkant när det gäller prestanda, tillgänglighet och utsläppsnivåer.

Se mer på cindrigo.com