BrainLit

I BrainLits ljusmiljöer med BioCentric Lighting™ återskapas ljuset inomhus att efterlikna det naturliga ljus vi skulle fått om vi varit utomhus på den mest optimala dagen. Dagsljuset styr vår naturliga dygnsrytm och behövs för att vi ska må bra och känna oss pigga. Men ljuset i våra lokaler, arbetsplatser, skolor och sjukhus är sällan anpassat till vår naturliga rytm. BrainLits syfte är att ge människor mer energi vilket i sin tur gör att det går att sova och jobba bättre.

BrainLits ljusmiljölösningar grundar sig i Tord Wingrens drivkraft och fascination av ljusets betydelse för människors och djurs hälsa. I ett team av forskare, däribland Klas Sjöberg, överläkare och ordförande i BrainLits vetenskapliga råd, utvecklades företagsidén vidare och det första patentet skickades in 2012. Samtidigt bildades BrainLit AB som idag har fem patentportfolios och ses som Sveriges ledande ljusbolag.

Expansionstakten är hög och BrainLits ljusmiljöer finns just nu i Sverige men inom kort även internationellt.

Se mer på brainlit.se