aptio group

2017 bildades specialistkonsultbolaget aptio group i Malmö av VD och koncernchef Ola Ejnarsson tillsammans med tidigare kollegor och vänner. Bolaget var initialt en del av Sigma-koncernen men står nu som en egen koncern inom Danir.

aptio group har sedan starten varit en strategisk partner för många inom kvalificerade kvalitetsrelaterade tjänster. Idag har företaget kontor i både Sverige och Danmark med runt 90 seniora medarbetare som hjälper kunder inom kvalitet, compliance och effektivisering.

Se mer på aptiogroup.com