Poolias valberedning utsedd

Pressmeddelanden

Poolias valberedning utsedd

2018-11-02 PION GROUP

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2019. 

Den nya valberedningen har följande sammansättning: 

Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
Hans Hedström, Carnegie Fonder
Petter Stillström, AB Traction

Hans Hedström har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress: Poolia AB, Att: Valberedningen – Björn Örås, Box 207, 101 24 Stockholm 

Dokument

Valberedning (wkr0006.pdf)