Poolia köper in i sig i studenteventföretaget Student Node

Pressmeddelanden

Poolia köper in i sig i studenteventföretaget Student Node

2019-03-29 PION GROUP

Poolia har idag förvärvat 51% av Student Node AB. Student Node anordnar event för studenter vid universitet och högskolor. Syftet med förvärvet är att öka Poolias kännedom bland studenter och därmed förbättra kandidatflödet.

”Poolia firar i år 30 år och vi vet att vår kännedom är hög bland de som är födda på 80-talet och tidigare, men vi behöver stärka vårt varumärke bland yngre. Student Node kan tillföra oss den kunskapen och nätverket, säger Poolias VD Jan Bengtsson”

Den initiala köpeskillingen är på 0,3 MSEK. Totalt kan maximalt 4 MSEK utgå i köpe- och tilläggsköpeskillingar för hela verksamheten. Rörelsen inom Student Node kommer redovisas inom segmentet Poolia Sverige.

Student Node startade sin verksamhet för tre år sedan. Grundare är två studenter; Erik Sturesson och David Schofield samt SU Holding (som förvaltar inkubator- och intressebolag sprungna ur Stockholms universitet).

Dokument

Release (wkr0006.pdf)