Poolia AB (publ) – Kommuniké från extra bolagsstämma 2021-10-26

Pressmeddelanden

Poolia AB (publ) – Kommuniké från extra bolagsstämma 2021-10-26

2021-10-26 PION GROUP

Bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Överlåtelse av aktier i dotterbolaget Poolia Syd AB till anställda
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal innebärande en överlåtelse av 5 procent av aktierna i dotterbolaget Poolia Syd AB till tre anställda. Stämman beslutade att köpeskillingen för aktierna ska uppgå till totalt 350 000 kr att erläggas vid tillträdet den 1 januari 2022.

Överlåtelse av aktier i dotterbolaget Poolia Life Science & Engineering AB till anställda
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal innebärande en överlåtelse av 5 procent av aktierna i dotterbolaget Poolia Life Science & Engineering AB till tre anställda. Stämman beslutade att köpeskillingen för aktierna ska uppgå till totalt 1 250 000 kr att erläggas vid tillträdet den 1 januari 2022.

Dokument

Poolia AB - Kommuniké från extra bolagsstämma 2021-10-26 (wkr0006.pdf)