Poolia AB – Årsredovisning 2018

Pressmeddelanden

Poolia AB – Årsredovisning 2018

2019-04-12 PION GROUP

Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2018 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 klockan 10.00 (CEST).

Dokument

Release (wkr0006.pdf)