Om Danir

Konsultrörelserna i Sigma, Epsilon och Teleca har från starten växt från noll till cirka 8 000 medarbetare i en entreprenöriell utveckling med verksamhet i över tio länder. Tillväxten har skett efter tre linjer: Organisk tillväxt, s.k. Entreprenörspaket samt förvärv. Entreprenörspaket innebär att nya företag startas kring en drivande entreprenör som blir delägare. Ett trettiotal bolag med i dag över 5 000 medarbetare har startats på detta sätt. Förvärv har skett såväl av privatägda som publika bolag.

Historien började 1986 då Dan Olofsson fick i uppdrag av Sapia att starta en ny verksamhet, Sapia Teknik, med inriktning på tekniska konsulttjänster. Bolaget förvärvades av Olofsson 1993 och bytte därefter namn till Sigma.

1997 hade Sigma ca 600 medarbetare och noterades på Stockholmsbörsens O-lista.

2001 hade Sigma 3 300 anställda och delades upp i tre nya börsbolag utifrån affärsområdena: Teleca, Epsilon och Sigma. Teleca avyttrades 2008.

2002 tog Danir ett nytt steg när man etablerade Thanda Private Game Reserve, ett safarireservat i Sydafrika som åren 2009 till 2016 av World Travel Awards utsetts till ”The World’s Leading Luxury Lodge”. Med bas i KwaZulu-Natal, Sydafrika drog man också igång projektet Star for Life 2005, ett engagemang som syftar till att hindra spridningen av hiv/aids och hjälpa ungdomar till ett bättre liv. Idag har ca 250 000 ungdomar genomgått det treåriga programmet.

2003 utsågs Sigma till bästa IT-konsult av 200 storföretag, och samma år köpte Danir ut Epsilon från börsen. Därefter inleddes en kraftfull utveckling av bolaget. Satsningar gjordes inom inbyggda system och IT och under 2008 påbörjades arbetet med att bygga upp ett nätverk av underkonsulter.

2012 avyttrades Epsilon för att stärka koncernens finansiella bas med åtföljande spridning av investeringarna.

2013 köptes Sigma med 1 400 anställda ut från börsen. Samtidigt breddades koncernen till att omfatta 6 affärsområden: Sigma ITC, Sigma Technology, Sigma Connectivity, Sigma Industry, Sigma Civil och Sigma Ukraine. 17 nya entreprenöriella dotterbolag startades inom Sigma som följd härav.

2016 Som följd av en kraftfull organisk tillväxt om ca 30% per år har nu har 3 200 anställda och Danir-koncernen som helhet 3 500 anställda.

Uppstart Malmö och Östra Skolan är två exempel på fördjupat samhällsengagemang under senare år.