Om Danir

Tre decennier med tillväxt, engagemang och uthållighet.

Sedan starten 1986 har Danir visat att en tro på långsiktighet, entreprenörskap och drivna medarbetare kan skapa något bestående. Parallellt med en stark organisk tillväxt har Danir visat på en lika tydlig kontinuitet i de samhällsprojekt som vi initierat och fortsätter att driva. Här följer några av de viktigaste händelserna under de trettiofem år vi byggt Danirkoncernen.

1986
Allt började när Dan Olofsson fick i uppdrag av Sapia att starta Sapia Teknik, en ny verksamhet med inriktning på tekniska konsulttjänster. Danir startades och var då en mindre delägare i Sapia.

1993
Danir förvärvar Sapia Teknik med 400 anställda som kort därefter byter namn till Sigma och breddar sin verksamhet för att även omfatta ett IT-konsulterbjudande.

1997
Sigma har nu ca 600 medarbetare och noteras på Stockholmsbörsens O-lista.

2001
Sigma når nu 3 300 anställda och delas upp i tre nya börsbolag: Sigma, Teleca, Epsilon, alla med Danir som huvudägare. Teleca avyttras sedermera 2008.

2002
Det här året breddar Danir sin verksamhet och tar ett steg i en helt ny riktning när man startar Thanda Private Game Reserve, en exklusiv safarianläggning i Sydafrika.

2003
Sigma utsågs till bästa IT-konsult av 200 storföretag, och samma år köpte Danir ut Epsilon från börsen.

2005
På ett initiativ från Dan och Christin Olofsson startar Danir Star for Life. Det är ett engagemang i KwaZulu-Natal, Sydafrika som syftar till att hindra spridningen av hiv/aids och hjälpa ungdomar till ett bättre liv.

2006
Med blicken mot öst och Ukraina förvärvas det som idag är Sigma Software, då med 60 anställda. Fördelat över hela världen har företaget idag 1 100 anställda.

2010
Danir går in med ett stort engagemang i FC Rosengård, fotbollsföreningen som med sina nya och unika projekt, även utanför planen, visar hur betydelsefull idrotten och föreningslivet är för samhället.

2011
Initiativet till Uppstart Malmö tas. Ett engagemang för att bryta utanförskap och få unga i arbete.

2012
Epsilon avyttras för att stärka koncernens finansiella bas med åtföljande spridning av investeringarna.

2013
Danir köper ut Sigma, nu med 1 400 anställda, från börsen. Som privatägt bolag ställs nu fokus på långsiktighet och organisk tillväxt. Från 2013 till 2020 växer Sigma till 5 000 anställda primärt genom en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 20 %.

2017
Danir köper det här året Assistera, som i samband med det går ihop med Sigma Society. De båda blir A Society och genom detta förvärv etablerar vi en ännu starkare närvaro inom konsultförmedling. Det här är också året då Danir/Sigma lanserar nyårsafton som den ”Internationella Expect a better tomorrow-dagen”. Ett helt nytt sätt att bedriva samhällsengagemang och som ska bidra till en bättre morgondag för världen runt omkring oss.

2020
Tidigt på hösten förvärvar Danir aktier i Poolia och blir därmed ny huvudägare av bemanningsföretaget.

2021
Dotterbolaget Sigma IT blir i början av året egen dotterkoncern och byter namn till Nexer. I syfte att uppnå fortsatt god tillväxt drivs koncernens konsultverksamhet framöver utifrån fyra plattformar: Sigma, Nexer, A Society och Poolia. Danir-koncernens verksamhet består av 80 rörelsedrivande dotterbolag och har nu 8 000 anställda i sexton länder. Vi är ett familjeföretag som ägs av familjen Dan Olofsson och som leds av sönerna Johan Glennmo and Andreas Olofsson Tarantino.

2022
I slutet av augusti byter Pooliakoncernens börsnoterade moderbolag Poolia AB (Nasdaq Stockholm) namn till PION Group AB. Namnbytet är ett steg för att tydliggöra koncernens nya inriktning med olika specialiserade varumärken och en breddning av sortimentet mot HR-Tech. Koncernens rörelsedrivande Pooliabolag såsom Poolia Sverige AB bedrivs fortsatt under varumärket Poolia.