Pressmeddelande

LFV väljer advantum

2014-05-07 Danir Aktiebolag

LFV (f.d. Luftfartsverket) har efter en omfattande utvärdering valt advantum från InfoTech Scandinavia som sitt nya ärende- och dokumenthanteringssystem. advantum kommer att ersätta LFV’s fyra nuvarande system för att hantera bl.a. ärenden, dokument och ritningar. Affären är ett genombrott inom offentlig sektor för InfoTech Scandinavia. 

Med advantum kan företag och organisationer enkelt skapa och hålla ordning på sina dokument, processer och övrig information. advantum sätter en ny standard vad gäller konfigurerbarhet – 100%. Tack vare denna unika flexibilitet används advantum idag inom en mängd olika områden t.ex. dokument- och ärendehantering, produktinformation och processhantering.

LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 32 torn i Sverige samt vid två kontrollcentraler. LFV omsätter omkring 3 miljarder kronor och har huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. LFV’s lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går LFV i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Varje år sker nära 700 000 flygningar i svenskt luftrum. Flygbranschens höga säkerhetstänkande och det systematiska arbete som hela tiden görs för att utesluta alla tänkbara risker har skapat en säkerhetskultur som går igen i det dagliga arbetet hos LFV. 

För ytterligare information, kontakta  

Om InfoTech Scandinavia

InfoTech Scandinavia erbjuder en unik lösning under varumärket advantum. advantum utvecklas och marknadsförs av InfoTech Scandinavia AB, som också ansvarar för installation, support, utbildning och specialanpassningar i samarbete med våra utvalda partners.

InfoTech Scandinavia är 100% fokuserade på advantum och har över 15 års erfarenhet av lösningar inom ärende- och dokumenthantering samt PDM.

Våra egna kontor är placerade i Malmö och Stockholm vilka tillsammans med våra internationella partners borgar för att våra kunder skall få en god service oavsett var de befinner sig.

Till advantums användare kan räknas några av världens mest välkända och respekterade företag som t.ex. AstraZeneca, ASSA ABLOY, Group 4 Securicor, IKEA, Pfizer och Tarkett såväl som mindre och mellanstora företag som Midsona, Orexo, Saft Batteries och Zealand Pharma.