Pressmeddelande

Kommentar med anledning om utredning beträffande Victoria Park

2020-01-14 Danir Aktiebolag

Dan Olofssons förmedling av information till en annan ägare i Victoria Park våren 2018 var fullt legitim enligt ledande juridisk expertis.

I början av december 2019 informerades Danirs ägare Dan Olofsson om en förundersökning om eventuell otillåten insiderhandel i fastighetsbolaget Victoria Park den 3 maj 2018.

Anledningen till att Dan Olofsson finns med i förundersökningen är att han den 2 maj 2018 kontaktade en annan ägare i Victoria Park i syfte att påverka denne att acceptera ett kommande bud på företaget.

Dan Olofsson var vid kontakten tydlig med att han gav den andra ägaren insiderinformation, vilket innebär att ingen handel får ske i aktien.

Enligt uppgift från åklagaren kan insiderhandel i Victoria Park ha ägt rum innan informationen om det kommande budet blivit offentlig. Detta kände Dan Olofsson inte till förrän utredarna berättade det för honom i december 2019.

Kommentar från Dan Olofsson:
Jag har självfallet inte haft någon som helst avsikt att främja otillåten insiderhandel. För det fall något otillåtet skett, vilket jag inte vet, så har det skett utom min kännedom och självklart utan att jag haft något ekonomiskt utbyte. Tvärtom har jag varit tydlig med att upplysa om att jag förmedlat insiderinformation, vilket innebär att handel med aktier inte får ske.

Jag menar att det är fullt legitimt och del av mitt ansvar som stor ägare i Victoria Park att försöka påverka annan ägare att senare, när all information är offentlig, acceptera ett bud som jag redan accepterat. Styrelsens budkommitté hade liksom jag uppfattningen att det aktuella budet bäst gagnade bolaget och dess aktieägare.

Jag har nu för säkerhets skull låtit ledande juridisk expertis gå igenom ärendet och de har inga invändningar mot mitt agerande.

För det fall mitt agerande mot förmodan skulle leda till tvist i domstol om hur lagparagrafer ska tolkas, ser jag inga komplikationer här efter nu genomförd juridisk granskning.

För ytterligare information kontakta Dan Olofsson via Christine Andersson, 
0702-10 92 43, Executive Assistant Danir AB.

Dan Olofsson

Relaterade nyheter

2023-06-08Danir

Dan Olofsson frias helt i Victoria Park-målet

Hovrätten har i dag friat Dan Olofsson i det så kallade Victoria Park-målet. Hovrätten underkänner åklagarens båda åtalspunkter i samband med uppköpsbudet på fastighetsbolaget Victoria Park.

Läs mer