Pressmeddelande

Danir och Sigma vill återställa haveriet med Haveriet

2019-12-31 Danir Aktiebolag

Haveriet är Sigma och Danirs nästa initiativ för en bättre morgondag. Med Haveriet vill de informera om livet under ytan, vilken stor betydelse haven har för oss människor och sprida kunskap om det akut kritiska tillståndet som råder längs vår svenska kust.

Sveriges kust sträcker sig från Strömstad till Haparanda och är med sina 240 mil en av Europas längsta. Räkna därtill alla sjöar, älvar, åar, bäckar och andra vattendrag så är Sverige ett land med stark anknytning till vatten. Och det är många som gillar att tillbringa och vara i, på och vid vatten.

Men havens betydelse för oss är mycket större än så, de är livsviktiga. Förutom att de stabiliserar klimatet genom att ta upp en tredjedel av koldioxidutsläppen är världshaven tillsammans en större syreproducent än jordens alla regnskogar och producerar hälften av allt syre i luften vi andas.

Havet längs den svenska kusten är riktigt illa däran. Övergödning och giftiga algblomningar, överfiske och vårdslös hantering av fiskbestånden, helt utan hållbarhetstankar. För att inte tala om syrebristen och de gigantiska ytor med döda bottnar som växer för varje år. Denna problematik måste upp till ytan. Och det vill Haveriet vill bidra till, att visa upp att det som pågår och pågått sedan länge under ytan inte är något annat än ett haveri. Och att det är hög tid att vi tar tag i och återställer det hav vi är så beroende av.

Haveriet vill informera om livet under ytan och hur mycket det påverkar oss över ytan. Det här initiativet ska också, med hjälp av Marint Kunskapscenter och den marina pedagogik som finns, sprida och öka havskunnigheten bland barn och ungdomar i hela landet. Och visa upp för vuxna vad de måste göra för att återställa våra hav och vatten.

Målet med Haveriet är, förutom att belysa det akuta läget längs Sveriges kust, också att hjälpa Marint Kunskapscenter att etablera fler Unga Havsambassadörer på orter längs den svenska kusten. Målet är att ha Unga Havsambassadörer på minst 12 platser. Haveriet är också en insamling där de kommer att samla in pengar från allmänheten och företag. Pengarna från insamlingen ska bli grunden till en nationell stiftelse som Marint Kunskapscenter ska driva kring projekt för en bättre havsmiljö.

– Vi svenskar älskar att vara vid vatten och det som döljer sig under ytan fascinerar oss. Samtidigt så är vi förvånansvärt omedvetna om hur det verkligen ser ut, där nere under ytan, säger Johan Glennmo, VD Danir.

– En återställning av havet börjar med kunskap och den vill vi sprida med hjälp av Haveriet, säger Johan Glennmo, VD Danir.

– Det är tacksamt att aktivt göra insatser för havet och dess innevånare. Öresund är ett lysande exempel på hur ett hav kan återhämta sig, säger Michael Palmgren, Marint Kunskapscenter.

– Läget längs vår kust är akut. Hade våra marker på land sett ut som de gigantiskt stora ytorna med döda bottnar så hade något gjorts för länge sen, säger Fatima Kahlil, Ung Havsambassadör.

– Jag vill inte att djur i havet ska påverkas negativt på grund av oss. Jag ville vara med och skapa förändringar för ett friskare hav och då valde jag att engagera mig och bli en Ung Havsambassadör, berättar Maira Khan, Ung Havsambassadör.

Internationella Expect a better tomorrow-dagen
Haveriet är ett projekt initierat av Danir och Sigma och drivs ekonomiskt av Expect a better tomorrow – en stiftelse.

Sigma och Danir lanserade ”Internationella Expect a better tomorrow-dagen” på nyårsafton 2017. Det fanns ju dagar för det mesta, så varför inte en tema-dag för en bättre morgondag? Med ”Expect a better tomorrow-dagen” vill Sigma och Danir bidra till ett mer hållbart, jämlikt och rättvist samhälle. Deras första projekt, Segerpotten, fick upp den ekonomiska situationen för damfotbollen på agendan. 2019 har Funkisfonden belyst vikten och nyttan av fysisk aktivitet för människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Relaterade nyheter

2023-04-25Danir

En annorlunda shoppingupplevelse

I år är det sjätte året som Danirgruppen presenterar ett ”Expect a better tomorrow-initiativ”. Årets initiativ, Sparks & Spender, är en annorlunda butik där du kan ”köpa” men inte få saker. I stället går de till någon…

Läs mer

2021-12-31Danir

Dags att hylla

Idag på nyårsafton är det fem år sedan Danirgruppen instiftade ”Internationella Expect a better tomorrow-dagen”. Dagen då de presenterar något som ska bidra till en bättre morgondag. Nästa års initiativ är Heja Klubben! som…

Läs mer

2020-12-31Danir

De vill göra det mindre ensamt på toppen

Femmegineering är Danirgruppens nästa års initiativ för en bättre morgondag. De vill belysa problemet med att det idag är för få tjejer som söker till ingenjörsprogram på teknisk högskola eller universitet. Siffran stiger lite…

Läs mer