Pressmeddelande

Danir-koncernen passerar milstolpen 5000 anställda

2019-10-17 Danir Aktiebolag

Malmöföretaget Danir bygger organiskt ett nytt medelstort företag varje år.

Sedan utköpet av Sigma från Stockholmsbörsen 2013 har koncernen drivit en mycket kraftfull organisk tillväxt. Antalet anställda räknat som heltidstjänster har ökat från 1400 personer halvårsskiftet 2013 till att passera 5000 personer nu under september 2019.

Johan Glennmo, VD i Danir AB, kommenterar: Det är primärt den starka utvecklingen av Sigmakoncernen som förklarar utvecklingen. Att organiskt växa med i genomsnitt 600 medarbetare netto per år i en bransch där det svårt att nyrekrytera är en stor prestation av våra medarbetare. På detta sätt bygger vi ett nytt medelstort företag varje år.

Danir-koncernen fokuserar på långsiktigt entreprenörskap och socialt engagemang. Under 33 år har vi byggt ett familjeföretag med fokus på en bättre morgondag för våra kunder och medarbetare, men också för utsatta människor i vårt samhälle. Från en omsättning om drygt en miljard kronor 2013 närmar sig koncernen nu sju miljarder kronor i omsättning, dvs en omsättningsökning om närmare en miljard kronor per år, vilket är unikt i vår bransch.

För ytterligare information kontakta Johan Glennmo, telefon 070-379 52 54.

www.danir.se