Pressmeddelande

”Det är dags att höja blicken. De skadeverkningar som dagens utanförskap skapar är alltför stora.”

2018-08-03 Danir Aktiebolag

Så skriver näringslivsprofilerna Dan Olofsson och Bert Nordberg i en debattartikel om vikten att investera för framtiden i Sydsvenskan 2 augusti. Dan Olofsson och Bert Nordberg startade 2013 tillsammans Sigma Connectivity AB i Lund. Artikeln i sin helhet finns att läsa här.