Pressmeddelande

InfoTech Scandinavia implementerar advantum åt Alligator

2016-05-24 Danir Aktiebolag

InfoTech Scandinavia kan idag meddela att bioteknikföretaget Alligator Bioscience har valt InfoTech Scandinavias system advantum för att hantera sina avtal. Med advantum får Alligator en effektiv översikt avseende sina avtal gällande löptider och påminnelser, access och behörigheter samt till avtalen relaterad dokumentation.

Avtal är ett område där InfoTech Scandinavia kan erbjuda en effektiv hantering med sitt egenutvecklade system advantum. Förutom att hantera avtal används idag advantum för hantering av bland annat styrande dokument, reklamationer och avvikelser samt ritningar och teknisk dokumentation.

På InfoTech Scandinavia är vi givetvis stolta över att ännu ett bolag inom life-science segmentet har valt oss som leverantör. Detta visar att vår kompetens inom informationshantering i kombination med vår erfarenhet av att hjälpa bolag inom life-science skapar ett attraktivt erbjudande.


Alligator Bioscience utvecklar innovativa antikroppsbaserade immunterapier för behandling av spridd cancer. Alligators läkemedelsutveckling sträcker sig från idé till klinisk utveckling. Detta innefattar bland annat identifiering av nya angreppspunkter för läkemedel, framtagning och optimering av nya läkemedelskandidater, utvärdering av preklinisk effekt och säkerhet, samt slutligen konfirmerande kliniska studier på cancerpatienter. Alligator har omkring 30 medarbetare. Bolaget grundades 2001 och är privatägt. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige.