Star for Life Jerusalem

Engagemang

Star for Life Jerusalem

Star for Life Jerusalem är en stiftelse vars vision är att med olika initiativ främja en hållbar utveckling för människorna i östra Jerusalem. Vårt uppdrag är att utveckla, finansiera och genomföra program för utbildning, sysselsättning och utveckling av IT-färdigheter och IT-entreprenörskap.

Vi inledde vår verksamhet i januari 2022 när Reda Mansour, en rutinerad och skicklig diplomat, blev Star for Life Jerusalems första medarbetare. Under året har vi rekryterat personal och i slutet av september invigde Christin och Dan Olofsson vårt nya kontor som bemannas av 17 energiska medarbetare, merparten kvinnor från östra Jerusalem. 

Vi har också lanserat tre olika program. Det första lanserades i september på skolorna i Al-Tur och Ibn Khaldun. De är två av fyra pilotskolor där vi testar ett anpassat program för socialt och emotionellt lärande som tagits fram av Motivationslyftet och Star for Life i Sverige. 

”The Job Hub”, vårt andra program, hjälper unga vuxna att hitta jobb. Det har varit en bra start och 100 personer har redan fått sysselsättning tack vare programmet. Målet är att, under de kommande fem åren, hjälpa 3 000 till anställning. The Job Hub kommer också stödja små och medelstora företag i sin expansion och så att de kan anställa fler unga.

Det tredje programmet är ett IT-utbildningsprojekt som ger yrkeskurser för unga med akademisk bakgrund inom IT. Allt för att ge dem en större chans att hitta kvalificerade jobb i denna växande sektor.

För att lyckas i Jerusalem, kommer vi, som alltid när vi går in ett nytt engagemang, att arbeta långsiktigt. Och vi hoppas att vi, med våra initiativ och program, är med och sår frön av hopp om en bättre, tryggare och stabilare framtid.

Läs mer om Star for Life Jerusalem i årsboken

Engagemang

Star for Life 

Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med att ge ungdomar bättre förutsättningar. Genom ett unikt utbildningsprogram jobbar våra coacher med att hjälpa unga att stärka sin självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning, ta hand om sin hälsa och fatta kloka livsbeslut.

Motivationslyftet 

Motivationslyftet är en del av Star for Life som har verksamhet i Sverige, Sydafrika, Namibia och Jerusalem. Vi erbjuder träningsprogram inom självledarskap för barn och ungdomar från mellanstadiet till gymnasiet, med ett arbetsmaterial även för lågstadiet under produktion.

FC Rosengård

FC Rosengård är Sveriges bästa lag på damsidan med ett historiskt framgångsrikt år bakom sig 2022 med SM-guld, cupguld och spel i Champions Leagues gruppspel.

Uppstart Malmö

Med en övertygelse om att entreprenörskap skapar jobb, samtidigt som det minskar segregation och utanförskap, grundades Uppstart Malmö 2011 av Dan Olofsson och Luciano Astudillo.

Swedes for Ukraine 

Miljontals ukrainare är fortfarande på flykt undan krigets fasor efter Rysslands brutala angrepp på deras hemland. Tiotusentals ukrainare anlände till Sverige tidigt i våras. Och behovet för tak över huvudet blev snabbt akut.

Utfallsfonden

Utfallsfonden finansierar organisationer vars lösningar kan leverera mätbara, väsentliga och positiva förändringar inom områden som hälsa, välbefinnande, utanförskap, utbildning, arbetsmarknad, integration, bostad och trygghet.

Bitprop

Världen står inför storskaliga arbetslöshets- och markfördelningsproblem. Bitprop grundades 2019 utifrån en övertygelse att gott entreprenörskap kan bidra med snabba och långsiktigt hållbara lösningar, som också stärker individers självständighet.

Projekt Kaxås

Projekt Kaxås är ett engagemang som investerar i unga familjer som vill byta livsstil och flytta till en naturskön landsbygd. Utgångspunkten för projektet var att bryta den centralistiska trenden och rädda landsbygdsskolan i Kaxås.

Thanda Foundation Trust

Thanda Foundation Trust inrättades för att bidra till de socioekonomiska, pedagogiska och utvecklingsmässiga behoven hos de tre stamsamhällena som ligger i anslutning till Thanda Safari i Umkhanyekde-distriktet.

Expect a better tomorrow – en stiftelse

Årets Expect a better tomorrow-initiativ är Heja Klubben! Det är ett initiativ som vill visa den ovärderliga nyttan som det svenska föreningslivet gör i hela vårt avlånga land.

Special Olympics Sverige 

Special Olympics Sverige är en del av Svenska Parasportförbundet som erbjuder bredd- och motionsidrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att erbjuda alla, oavsett förmåga, en chans till ett aktivt liv.

Hugos Stiftelse och Glädjeruset

Hugos Stiftelse samlar in pengar för att stötta föreningar och organisationer som arbetar för ett aktivt liv och bättre hälsa för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Emerging Cooking Solutions

Runt om i världen dör fler människor av rökig matlagning över öppen eld än av malaria, tuberkulos och aids tillsammans. Klimateffekten av träkol och ved för matlagning är lika stor som hela flygbranschen.

Judiska Församlingen i Malmö

Judiska Församlingen i Malmö är till för alla judar oavsett ålder, livsstil, bakgrund och grad av religiositet. Församlingen arbetar för att regionens judar ska ha tillgång till ett rikt utbud av judisk kultur, fester, evenemang, religiösa tjänster, kosher-mat och judisk utbildning.

Svenska kommittén mot antisemitism

Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism och rasism.

Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning som skapar bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

Offerdals SK

Familjen Olofsson har sina rötter och ett mångårigt engagemang i Jämtland. Här stödjer Danir bland annat Offerdals SK, som är bygdens klubb för hela bygdens folk. Skidklubben är egentligen en idrottsklubb med målsättningen att främja och bedriva en rad olika idrottsverksamheter och aktiviteter i hela Offerdals kommun.

Offerdals Spelmanslag

Offerdals Spelmanslag har sedan 1985 uppträtt med sin musik hela vägen från de jämtländska skogarna ända till USA, Ryssland och Sydafrika. Hemmavid, eller hemikring, blir det olika scenframträdanden runt om i Jämtland.

Robert F. Kennedy Human Rights

Robert F. Kennedy Human Rights är en organisation vars syfte är att hedra och minnas Robert F. Kennedys minne, hans arbete med att stå emot förtryck och ta hans kamp vidare för en rättvisare och fredligare värld.

UWC Dilijan College

UWC Dilijan College i Armenien är en del av UWC:s globala utbildningsorganisation vars syfte är att göra utbildning till en kraft som förenar människor, nationer och kulturer för fred och en socialt hållbar framtid.