Sigma Industry

VÅRA DOTTERKONCERNER

Sigma Industry

Sigma Industry erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Sigma Industry består av Sigma Industry East North, Sigma Industry West och Sigma Industry South.

 

 

Sigma Industry East North

Sigma Industry East North är en koncern bestående av sex teknikkonsultbolag, från Linköping i söder till Luleå i norr. Vi samlar industrins vassaste ingenjörskonsulter inom bland annat produktutveckling, produktionsutveckling, projektledning, QA och validering. Tillsammans är vi nu fler än 350 medarbetare som levererar tekniska lösningar till våra kunder.

Sigma Industry West

Tillsammans med Sigma Embedded Engineering och Sigma Energy & Marine erbjuder vi spetskompetens inom produktutveckling, embedded, UX, elektronik- & mjukvaruutveckling, energi, process, subsea, IoT, produktionsteknik, beräkning och PLM. Vi jobbar i teknikens framkant med omställningen till elektrifierade fordon, uppkopplade applikationer och Industri 4.0. Med en ökad efterfråga på digitalisering och innovationer blir vår ingenjörskunskap bryggan mellan produktutveckling och det digitala.

Sigma Industry South

Vi erbjuder tekniska konsulttjänster inom produkt- och produktionsutveckling till industriföretag inom många olika branscher i södra Sverige. Vårt erbjudande omfattar allt från produktskiss, till produktion och efterföljande livscykel, och breddas kontinuerligt med nya kvalificerade ingenjörstjänster.
Vi är ca 350 medarbetare med kontor i Jönköping, Växjö, Karlskrona, Hässleholm, Halmstad, Helsingborg, Lund och Malmö.

Läs mer om Sigma Industry i årsboken