Danir inleder ett djupare samarbete med Rexor

Rexor AB har genomfört en nyemission som innebär att Danir AB tillsammans med närstående intressenter går in och köper knappt 19 procent av bolaget. Detta innebär även ett fördjupat samarbete mellan Rexor och Danir.

Ur Rexor ABs pressmeddelande 4 april 2019
Nyemissionen är på omkring 18 miljoner kronor. Danir som är moderbolaget i Sigmakoncernen samt ledande personer i Danir och Sigmakoncernen köper nära 19 procent av Rexor. Sigma är idag ett av Sveriges största konsultföretag, med 4400 anställda. Flera andra investerare kommer också att förvärva aktier i bolaget. Rexors vd Stefan Widén kommer att kvarstå som majoritetsägare.

Rexor är affärssystemet för konsulter där allting är skapat utifrån konsultföretagets behov. Från den enskilde konsultens tidredovisning till projekthantering, ekonomi och analysfunktioner. Dessutom är systemet från början byggt med spetsteknik direkt i molnet för att smidigt kunna adresseras från datorer, ipads och mobiltelefoner. Under året lanseras dessutom redan den andra generationen av Rexor.

– Vi tycker att det ska bli spännande att arbeta nära ihop med Danir i utvecklingen av framtidens affärssystem för konsultverksamheter. Jag kan faktiskt inte tänka mig en bättre partner att samverka med i digitaliseringen av konsultindustrin. På så sätt blir Rexor ännu bättre på att ta sig an större kunder med komplexa behov. Samtidigt stärker vi med detta också marknad och leveranskapacitet, säger Stefan Widén.

– Vi har investerat i Rexor eftersom vi tror mycket på bolaget och dess ledning. Rexor är med sina moderna, mobila och molnbaserade lösningar en nytänkande och proaktiv aktör på marknaden för affärssystem som riktar sig mot konsultföretag. Vi ser fram emot att få delta i bolagets fortsatta resa, säger Niclas Lundin, CFO på Danir.

För mer information:
Stefan Widén, vd, Rexor, 0704-26 61 00, stefan.widen@rexor.se
Niclas Lundin, CFO på Danir, 0727-25 90 75, niclas.lundin@danir.com

Rexor
Rexor är affärssystemet för konsulter som är utvecklat i Sverige och används dagligen av stora konsultföretag med komplexa behov inom tid, projekt och ekonomi. Bakom Rexor finns samma personer som tog fram XOR Compact, XOR Control och PX Control. Bolaget grundades 2012 och har 13 anställda med huvudkontor i Malmö. Bland ägarna återfinns Stefan Widén, Danir och andra investerare.

www.rexor.se

 

Recent Posts

Leave a Comment