Dan Olofsson på Di.se: Otillräcklig hjälp till företag

In Danir

”Med coronaviruset kommer många företag att drabbas av intäktsfall. Det finns redan i dag flera problem som tynger små och medelstora företags likviditet, och de förslag som nu presenterats av regeringen för att lindra virusets effekter lämnar mycket att önska.” I en debattartikel idag på Di.se lyfter Dan Olofsson vikten av att nu värna små och medelstora bolag.

Läs hela inlägget på Di.se: di.se/debatt/otillracklig-hjalp-till-foretag/

Du hittar det även här: Dan Olofsson: Otillräcklig hjälp till företag

Recent Posts

Leave a Comment