Open post

PION Group rekryterar Nils Carlsson som ny VD och koncernchef

Nils Carlsson, en välrenommerad ledare inom svenskt näringsliv, kommer att tillträda sitt nya uppdrag i november, då han tar över befattningen från tf vd Mats Kullenberg. Kullenberg kommer att fortsätta sitt engagemang inom koncernen i rollen som Senior Advisor.

Nils Carlsson kommer direkt från sin position som vd och koncernchef för Resurs Bank, där han framgångsrikt drivit bankens tillväxt med en stark inriktning på datadriven innovation för att förbättra kundupplevelsen. Hans erfarenheter sträcker sig över ett antal olika branscher, inklusive ledande befattningar på bolag som Fortnox, Electrolux och Europolitan (nuvarande Telenor Sverige). Han har också tjänstgjort i ett antal styrelser, vilket inkluderar PION Group, där hans intresse för företagets verksamhet först väcktes.

 ”Jag är oerhört stolt och glad över att välkomna Nils Carlsson som ny vd och koncernchef för PION Group. Rekryteringen av Nils med hans bakgrund inom starka tillväxtresor där han byggt flera små bolag till stora jättar samt erfarenhet av börsen, digitalisering och omställning blir ett viktigt led i vår nya affärsstrategi där vi ämnar ta PION Groups positionering och nya erbjudande till nästa nivå för att framtidssäkra både egna bolag och kunders verksamheter med rätt kompetens och digitala verktyg. Det är här Nils Carlsson kommer in med sin utomordentliga helhetssyn och kompetens. Jag kan inte tänka mig en bättre vd som kan hjälpa hela koncernen att nå de uppsatta målen med sitt tydliga ledarskap som sätter människan i fokus; precis som vi på PION Group gör”, säger Lars Kry, styrelseordförande för PION Group.

”PION Group representerar över 3 600 talanger som tillför kunskap i alla delar av svenskt näringsliv. Jag är särskilt intresserad av det spännande uppdraget att stärka den mänskliga kompetensen och utvecklingspotentialen genom att utnyttja teknik och automatisering. Denna människocentrerade tillväxtresan kommer att vara kärnan i mitt arbete för att ytterligare bygga och stärka PION Group”, tillägger Nils Carlsson, vd och koncernchef PION Group.

PION Group har som mål att fram till och med 2026 uppnå en årlig tillväxt om minst 20 procent och en EBITA marginal om minst 5 procent. Bolagets nya strategi och uppdaterade finansiella mål tar hänsyn till den automatisering arbetsmarknaden nu genomgår. PION Group föddes med  syftet att samla konsultföretag under ett tak där synergieffekter och kunskapsdelning ger snabbare utveckling. Under det gångna året har PION Group förvärvat SaaS-lösningar som Whippy, Roi/Workspace Recruit samt konsultbolaget Dreamwork.

”Jag vill tacka Mats för hans framgångsrika insatser som tf vd och koncernchef och jag ser fram emot att följa hans arbete i rollen som Senior Advisor. Mats är en driven entreprenör som på kort tid tagit stora kliv för koncernens utveckling i enlighet med vår nya strategi”, avslutar styrelseordförande Lars Kry i en kommentar till beskedet.

Open post

Niconovum kvalitetssäkrar med tjänsten Advantum Dossierhantering Pharma

Niconovum har valt allt använda sig av tjänstelösningen – Advantum Dossierhantering Pharma – för att effektivisera och kvalitetssäkra sin dokumenthantering. Med – Advantum Dossierhantering Pharma – får Niconovum fördelarna i ett kraftfullt systemstöd för att skapa, underhålla och arkivera dokumentation genom hela processen från idé och utvecklingsfas till färdig produkt i en standardiserad struktur.

Niconovum utvecklar och säljer nikotinprodukter som är konsument-vänliga, bekväma, effektiva och verkar snabbt. På marknaden finns Niconovums produkter under varumärket Zonnic®. Poängen med att använda Zonnic® är att användarna slipper tobak samtidigt som kroppen får den nikotinmängd den är van vid, allt för att reducera ett stort folkhälsoproblem som rökningen är. Niconovum ingår sedan 2017 i British American Tobacco (BAT).

Läs mer om Advantum Dossierhantering Pharma här.

Läs mer om Niconovum här.

Open post

Dagens Industri uppmärksammar våra Advantum-kunder NorthX och BioArctic

I sin bilaga kring Life Science uppmärksammar Dagens Industri två Advantum-kunder som har ordentlig vind i seglen, NorthX Biologics och BioArctic.

NorthX Biologics erbjuder bolag från hela världen att processutveckla sina produkter i sin anläggning i Matfors. Uppdraget från Vinnova är att utveckla en innovationshubb för utveckling av både nya vaccin och avancerade läkemedel i Sverige, och arbetet är i full gång redan innan invigningen. Den stora anläggningen är GMP-certifierad och sedan flera år tillbaka använder bolaget Advantum Life Science Suite för att hantera sin regulatoriska dokumentation.

BioArctic har efter två decenniers forskning fått ett genombrott inom Alzheimer-området. Bolaget har tagit fram världens första alzheimer-läkemedel, Leqembi, som påverkar sjukdomsprocessen och det väntas snart nå marknaden. Läkemedlet har fått ett accelererat godkännande av FDA och kommer att finnas tillgängligt på den amerikanska marknaden inom kort. Därefter väntar fler marknader. BioArctic använder Advantum Life Science Suite för hantering av regulatorisk dokumentation.

Läs mer om Advantum Life Science Suite här: Life Science Suite – Advantum

Vill du läsa artiklarna i DI finns länkarna här:

Amerikanska jättar lockas till Medelpad (di.se)

”Vi ska bli Sveriges ledande läkemedelsbolag” (di.se)     

Open post

PION Group växer genom förvärv av konsult och rekryteringskoncernen Dreamwork

PION Group tar ytterligare ett steg i sin tillväxtresa och stärker sin konsult- och rekryteringsaffär genom att idag ha tecknat avtal om att förvärva Dreamwork Scandinavia AB med dotterbolag.

Jan Bengtsson, Koncernchef PION Group, kommenterar;
”Genom förvärvet får vi tillgång till Dreamworks innovativa kompetens inom digitalisering, vilket kommer att gagna alla bolag inom PION Group koncernen. Med Dreamworks mission, att bidra till individer och organisationers utveckling och framgång, tar vi oss ett steg närmare vår vision, A world where people matter – powered by tech, samtidigt som vi stärker vår konsult- och rekryteringsverksamhet. Genom Dreamworks dotterbolag Lisberg Executive Search får vi en ännu starkare position även på den marknaden. ”

Dreamwork etablerades 2006 och har en stark marknadsposition framförallt i Södra Sverige. Bolaget har lång erfarenhet inom konsulting, rekrytering samt Executive Search och de har även en bemanningsverksamhet inriktad mot industri- och lagerpersonal.

Dreamwork koncernen förväntas i år omsätta 160 MSEK med en EBIT på närmare 5%. Verksamheten inom Lisberg kommer vara ett självständigt dotterbolag inom PION Group, medan verksamheten i övriga Dreamwork kommer slås ihop med Poolia och Uniflex.

PION Group förvärvar 100% av aktierna i Dreamwork. Tillträde sker 3 januari 2023 och köpeskillingen är 45 MSEK plus nettokassa. Av köpeskillingen utgår 12 MSEK i aktier i PION Group. Kursen är satt till 11,58 kronor och är baserad på den volymviktade genomsnittliga kursen de senaste tjugo handelsdagarna.

Säljare är Dreamworks grundare och huvudägare Mats Kullenberg samt en handfull privata investerare och sex personer i personalen. Mats tillsammans med ledningen kommer fortsätta i ledande nyckelroller inom PION Group och kommer även vara aktieägare i PION Group. Mats Kullenberg kommenterar, ” Jag och vår personal ser mycket fram emot att arbeta ihop med PION Group. Vi ser synergieffekter på flera områden och vår lönsamma affär, digitaliseringsstrategi och starka position kommer att bidra med såväl kompetens som kunder till bolagen inom PION Group.”

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2022 kl. 08.29 (CET).
 

Open post

Karl-Johan Hasselström går in som medgrundare och CCO i QRIOS Minds & Insights AB

PION Groups dotterbolag QRIOS Minds & Insights har tagit in ytterligare en medgrundare och CCO för att utöka och bredda sin kompetens inom Management Consulting och affärs- och HR-strategier. Fokus kommer att ligga på att utveckla förmågan att effektivisera verksamheter och skapa konkurrenskraft, hållbar och lönsam tillväxt för företag.

Karl-Johan har en gedigen karriär bakom sig inom Market Research, Employer Branding/HR, produktutveckling och försäljning. Han kommer närmast från den globala Employer Branding-företaget Universum där han bl.a. varit global COO under många år, global säljchef, konsultchef och senast Managing Director för EMEA. Karl-Johan har spenderat de senaste 15 åren med att leda globala team, ansvarat för produktutveckling och även för relationen med många av världens största arbetsgivare gällande deras arbete med att attrahera och behålla de bästa talangerna. Karl-Johan har även ett förflutet som entreprenör och framgångsrikt startat, drivit och sålt bolag.

”Det är fantastiskt kul att få in Karl-Johan som medgrundare i QRIOS Minds & Insights. Med sin breda och långa erfarenhet av undersökningar och konsulting inom ”people-området” kommer Karl-Johan vara en viktig drivkraft dels med sin konsultkompetens och dels genom sin gedigna erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och affärsutveckling”, säger Christian Castwall, VD QRIOS Minds & Insights AB.

“Det känns extremt spännande att vara delaktig i grundandet och starten av QRIOS Minds & Insights. Det kommer att bli en mycket spännande resa och jag känner redan nu efter ett par veckor en enorm potential för vår verksamhet i marknaden. Jag ser även en stor potential gällande synergier med de övriga bolagen inom koncernen och ser fram emot att jobba med och hjälpa spännande kunder och växa vår verksamhet”, säger Karl-Johan Hasselström.

Open post

Helene Schöldsten har rekryterats till den nyinrättade tjänsten som Marknads- och Kommunikationsdirektör för PION Group AB (fd Poolia AB)

Helene har en gedigen marknads- och kommunikationsbakgrund från flera stora bolag och kommer närmast från WSP Sverige AB som Marknads- och Kommunikationschef. Hon har en lång karriär från Microsoft i olika marknads- och kommunikationsroller och chef i Sverige och i Seattle, USA. Hon har även arbetat som Account Director på flera varumärkes- och kommunikationsbyråer som Digitas, Grow och Isobar. Helene undervisar även på Berghs School of Communication, Resumé akademi samt är mötesledare för kommunikationschefer för Dagens Industri.   

”Jag är mycket nöjd och glad över att välkomna Helene till Koncernledningen för PION Group. Med sin breda och långa erfarenhet inom marknad och kommunikation från olika branscher så kommer hon att vara en viktig del i PIONs och dess dotterbolags resa att positionera sig som ett modernt bolag som ligger i framkant inom kompetens, teknik och strategi och vara med i förändringsresan mot att bli ett Konsult- och HR-Techföretag”, säger Jan Bengtsson, koncernchef PION Group AB.

”Jag är förväntansfull och ser verkligen fram emot att bidra med min kunskap och erfarenhet i att förverkliga den nya strategin och den förändringsresa som PION-koncernen påbörjat. Att det finns höga ambitioner för koncernens varumärken och att man sätter människor i centrum samtidigt som man omfamnar tekniken är något som appellerar på mig. Min styrka ligger i att kunna förstå den större komplexa bilden och omvandla den till konkreta handlingar för att nå de mål som man satt upp”, säger Helene Schöldsten.

Helene Schöldsten kommer att rapportera till PION Group ABs koncernchef Jan Bengtsson, ingå i koncernledningen och vara placerad på bolagets huvudkontor i centrala Stockholm.

Rekryteringen av Helene har genomförts i samarbete med Poolia Executive Serach AB, som rekryterar chefer inom både privat och offentlig sektor, Helene tillträdde sin tjänst den 12 september 2022.

Open post

Söderenergi – ny användare av Advantum

Söderenergi har valt Advantum som sin lösning för hantering av anläggningsinformation. Med Advantum säkerställer Söderenergi att anläggningsinformationen hanteras på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Tack vare Advantums unika konfigurerbarhet blir lösningen skalbar vilket bl.a. innebär att systemet kan växa och utvecklas i takt med att behovet växer.

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen, dygnet runt och året runt. I kraft-värmeverket produceras även el som motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll. Den säljs direkt till den nordiska elbörsen. På ett år omvandlar Söderenergi 1 miljon ton avfall till energi. Hälften kommer via fartyg till hamnen i Södertälje. Produktionen sker i tre huvudanläggningar; Igelsta kraftvärmeverk som är Sveriges näst största bioeldade kraftvärmeverk, Igelsta värmeverk och Fittjaverket. Läs mer om Söderenergi här www.soderenergi.se

InfoTech Scandinavia erbjuder tekniska lösningar för bland annat dokument- och ärendehantering genom produkten Advantum. Bolaget ingår i Danirkoncernen och finns representerade i Malmö och Stockholm. Läs mer om Advantum här www.advantum.com

För frågor vänligen kontakta:
Håkan Ljung
InfoTech Scandinavia AB
hakan.ljung@infotech.se
0703 – 79 12 02

Open post

BioArctic – ny Advantum kund inom Life Sciences segmentet

BioArtcic har efter en utvärderingsperiod valt Advantum från InfoTech Scandinavia som sitt dokument- och kvalitetshanteringssystem.

På InfoTech Scandinavia är vi givetvis stolta över att ännu ett bolag inom Life Sciences segmentet har valt oss som leverantör. Detta visar att vår kompetens inom informationshantering i kombination med vår erfarenhet av att hjälpa bolag inom Life Sciences skapar ett attraktivt erbjudande.

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. BioArctics huvudsakliga forskningsområden är Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, områden där det idag finns stora medicinska behov. Det finns idag heller inga behandlingar som kan stoppa eller fördröja sjukdomsförloppet för dessa sjukdomar.

Advantum Life Sciences Suite erbjuder en prisvärd lösning specifikt utvecklad för att hjälpa mindre och medelstora företag i Life Science-branschen att implementera ett “best practice”-system. Advantum kännetecknas särskilt av sin säkra hantering av kritisk information, såväl som den unika flexibilitet som följer med ett 100% konfigurerbart system.

Läs mer om BioArctic här www.bioarctic.com

För frågor vänligen kontakta:
Håkan Ljung
InfoTech Scandinavia AB
hakan.ljung@infotech.se
0703 – 79 12 02

Open post

Danir Resources AB har träffat avtal om köp av familjen Björn Örås samtliga aktier i Poolia

Poolias grundare och huvudägare Björn Örås med familj har idag sålt samtliga sina aktier till Danir Resources AB. Bolaget ägs av Dan Olofsson, Lars Kry och Martin Hansson. Alla med gedigen erfarenhet från bemannings- och konsultbranschen.

Björn Örås startade Poolia AB 1989. Som långsiktig entreprenör har det varit viktigt för honom att finna en ny långsiktig huvudägare med branschkunnande som kan utveckla Poolia vidare.

Björn Örås med bolag och familj har sammanlagt 47,3 procent av aktierna och 71,8 procent av rösterna i Poolia. Priset i affären med Danir Resources är 5,87 kronor per aktie i Poolia. Slutkursen den 24:e juli var 5,20 kronor. Totalt innebär affären en köpeskilling om cirka 130 Mkr kronor. Förvärvet är villkorat av konkurrensmyndighetstillstånd och beräknas bli klart inom ett par månader. Danir Resources innehar idag inga aktier i Poolia.

Danir Resources avsikt är att fullgöra sina skyldigheter enligt reglerna om budplikt genom att lämna ett erbjudande till övriga aktieägare i Poolia att förvärva deras aktier till samma pris som i affären med familjen Örås. Danir Resources har inte bestämt när ett sådant erbjudande ska lämnas, men det avses ske senast fyra veckor efter att erforderliga konkurrensmyndighetstillstånd för förvärvet av familjen Örås aktier erhållits.

Björn Örås har i Poolia byggt upp ett kvalitetsbolag, och vi ser fram mot att ta över rollen som långsiktig huvudägare i Poolia. Vi är helt nöjda med att förvärva familjen Örås aktier och vi har inte någon ambition att ytterligare öka vår ägarandel. Vår vilja är fortsätta driva Poolia som ett börsnoterat företag tillsammans med övriga aktieägare” säger Lars Kry, Danir Resources.

”Det är såklart tråkigt att Björn valt att sälja, men jag känner Lars Kry sedan tidigare och jag är övertygad om att Danirs inträde som ny huvudägare kommer vara gynnsamt för hela vår koncern, våra kunder och all personal” säger Jan Bengtsson, Koncernchef Poolia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2020 klockan 20.30 (CEST).

Open post

Karo Pharma väljer Advantum Life Sciences Suite

Karo Pharma Logo

Karo Pharma har nyligen investerat i dokument- och ärendehanteringssystemet Advantum Life Sciences Suite som är skräddarsytt för Life Science branschen. Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

På InfoTech Scandinavia är vi givetvis stolta över att ännu ett bolag inom life-science segmentet har valt oss som leverantör. Detta visar att vår kompetens inom informationshantering i kombination med vår erfarenhet av att hjälpa bolag inom life-science skapar ett attraktivt erbjudande.

Advantum Life Sciences Suite erbjuder en prisvärd lösning specifikt utvecklad för att hjälpa mindre och medelstora företag i Life Science-branschen att implementera ett “best practice”-system. Advantum kännetecknas särskilt av sin säkra hantering av kritisk information, såväl som den unika flexibilitet som följer med ett 100% konfigurerbart system. Advantum Life Sciences Suite är en förkonfigurerad lösning för kvalitetsstyrning i enlighet med branschkrav från exempelvis EU och FDA.

Posts navigation

1 2 3