Open post

Från öppna famnar till marina naturreservat. Och allt där emellan.

Christin & Dan Olofsson

Från öppna famnar till marina naturreservat. Och allt där emellan.

Inom Danirkoncernen finns en gedigen omtanke om varandra. Man bryr sig om sina kollegor, sina kunder men också om världen och samhället där man lever och verkar. Var kommer denna omtanke ifrån? Vad grundar sig detta sociala ansvarstagande på? För att få reda på det begav vi oss till Malmö för att få en pratstund med de som varit med i koncernen allra längst, Christin och Dan Olofsson.

De båda har ett stort engagemang för de här frågorna. Kanske är det i deras bakgrund och uppväxt som dessa värderingar etablerades. Trots att de har rötterna i varsin ände av landet, har de lika erfarenheter av att växa upp i ett varmt och generöst hem. I bådas familjehem var dörren alltid öppen och när det kom till stora helger och högtider så var det alltid någon som kanske inte hade en egen familj som bjöds in.

– På så vis var våra uppväxter ganska lika. Det var alltid hembjudna folk på julaftnar, det var folk som inte hade några anhöriga som blev bjudna. Så det har varit lika för oss. Det faller sig naturligt och det är inget vi tänker på, det bara finns där, berättar Christin.

En kombination av gästfrihet, Jämtland och Österlen verkar vara en bra grogrund för goda värderingar. Och även om de inte har någon särskild förebild när det kommer till att ta hand om medarbetare och samhället i stort, så har de absolut påverkats av att se andra osjälviskt bidra till en bättre värld.

– Människor som ställer upp och hjälper andra utan att ha ett egoistiskt syfte, dem har man ju mycket större respekt för. Även om de gör det i det lilla, säger Dan om vad som inspirerat honom.

Men att företag eller näringsliv tar ett socialt ansvar har inte alltid varit självklart. När det unga paret Olofsson började sina yrkeskarriärer var socialt arbete något som staten skulle ta hand om.

– Vi skulle ha ett jobb, vi skulle betala skatt och sen skulle samhället sköta allting, säger Dan om socialt ansvarstagande i 70-talets Sverige.

När Dan köpte Sapia sa han någon gång att han ville se om man kunde bygga ett konsultföretag som hade lika mycket fokus på lönsamhet och kunder som på medarbetarna. När han startade sitt entreprenörskap så var det långt ifrån vanligt, även på konsultföretag. Här var han tidig i sin filosofi, att om man ska ha motiverade och engagerade medarbetare så måste man vara lyhörd och ta hand om dem.

– Skapar du inte en utvecklande miljö för dessa duktiga medarbetare så går de till någon annan, så det är lite självbevarelsedrift också, säger Dan om vikten av att skapa en kultur där man levererar bra jobb till kunderna samtidigt som man tar väl hand om människorna i organisationen. När samtalet fortsätter och vi kommer in på vilket ansvar ett företag har för världen utanför den egna verksamheten så blir det tydligt hur unga människor idag har en annan bild av hur deras arbetsgivare bör agera i dessa frågor.

– När jag började jobba fanns inte de här frågorna. Men för unga människor idag är det väldigt viktigt att företagen engagerar sig i andra frågor än bara nedersta raden på resultaträkningen, säger Dan. De vill leva i ett bättre samhälle och ställer nya krav på sina arbetsgivare att de ska vara med och ta ett socialt ansvar.

– Unga människor är en drivkraft för ideella projekt idag. Och det är glädjande, fortsätter Dan om den nya generationens driv.

Den bästa investeringen, alla kategorier

När Dan och Christin startade ett hotell- och safariprojekt i Sydafrika 2004 fick de höra hur deras anställda insjuknade och dog i aids i alldeles för stor utsträckning. Och när de var på besök i de byar där deras medarbetare bodde slogs de av hur många föräldralösa barn där fanns. En hel föräldrageneration var borta. De hade fallit offer för den aidsepidemi som rasade som värst just i KwaZulu-Natal.

– Man kan inte bara åka hem och låta det vara. Nu var vi där och då vill man ju engagera sig, säger Christin om tankarna som for genom huvudet när de såg hur drabbade byarna var av hiv och aids.

– Första tanken jag fick var att vi måste starta barnhem för alla de föräldralösa barnen, men de har inte de tankarna där nere utan där tar de hand om varandras barn. Så det blev inga barnhem. Men då tänkte vi att vi kanske skulle börja jobba i skolorna, för man måste börja långt ner i åldrarna för att det ska ge något resultat. Och så skapades Star for Life, säger Christin stolt.

Över 90 % av personalen på Thanda Safari kommer från de kringliggande byarna. Och de har fått all sin träning och utbildning för att driva en femstjärnig lodge på plats.

– De har inte gått några restaurangskolor i Schweiz. Och de kanske inte kan alla tekniska detaljerna exakt men det kompenseras med råge av att de har så positivt engagemang. Och det märker gästerna, berättar Dan om hur lodgen inte bara sysselsätter regionen utan även utbildar positiva och serviceinriktade medarbetare.

Det är skillnad på byarna och levnads- och hälsostandarden är absolut bättre än för 17 år sen. Men ute på landsbygden är det fortfarande betydligt fattigare och mer eftersatt än i storstadsområdena kring Johannesburg, Durban och Kapstaden.

Arbetet som Star for Life gör har gjort skillnad för hundratusentals sydafrikanska barn. Och det märks att både Christin och Dan är stolta över resultaten.

– Både jag och Christin hade förmånen att få träffa Nelson Mandela en gång och att höra denna ikon säga att han uppskattade vårt arbete i Sydafrika oerhört mycket. Det var ju väldigt uppmuntrande, berättar Dan om att få beröm av någon som verkligen vet vad engagemang betyder.

– Jag har gjort många investeringar i mitt liv. En del bra och en del dåliga. Men den bästa investeringen har varit Star for Life. Vi har aldrig fått en krona tillbaks. Men ”the total return on investment” har varit den bästa om man värderar in alla faktorer, säger Dan.

Jag har gjort många investeringar i mitt liv. En del bra och en del dåliga. Men den bästa har varit Star for Life.

– Dan Olofsson

Tanken om en mer tillgänglig arbetsmarknad

Men koncernens och familjen Olofssons sociala ansvar kan man även se lokala prov på. Hemma i Malmö såg de hur utanförskapet växte och att det fanns ett behov av att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för bland annat utlandsfödda.

– Vi bor ju här i Malmö och här har vi tagit emot många invandrare. Och Sverige är oerhört dåligt på att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Det kan ibland ta tio år för invandrare att få jobb. Medan vi pratar om ett halvår till ett år i många andra länder, säger Dan om den svenska oförmågan att få invandrare i anställning.

– Då startade vi något som heter Uppstart Malmö för 12 år sen och där har 4 000 personer kommit i arbete genom det initiativet, berättar Dan om deras lyckade arbetsmarknadsinitiativ i hemstaden. Ett initiativ där en rad lokala företagare har gått samman för att göra arbetsmarknaden tillgänglig för fler.

Åter hörs barnens lek på Kaxås backar

Och för att bli ännu lite mer lokala så kommer vårt samtal in på initiativet eller projektet som gav nytt liv till en avfolkningsbygd i Jämtland. I Krokoms kommun ligger orten Kaxås där Dans föräldrar växte upp och där han varit varje år sedan barnsben.

– Det var ju en levande bygd på 50-talet när jag växte upp. Men sen har man sett över tiden att befolkningen har minskat år från år. Och det som hände 2019 var att politikerna meddelade att skolan skulle läggas ner. Och läggs skolan ner, flyttar inga nya unga familjer in och sen läggs macken ner, sen läggs ICA-butiken ner och sen dör byn. Det finns hur många exempel som helst på det i Norrlands inland. Och det är lite tragiskt, säger Dan om detta alltför vanliga problem runt om på den svenska landsbygden.

De ville se om man kunde ändra den negativa trenden. Och få unga barnfamiljer att åter välja att leva och bo i denna fantastiska, natursköna bygd. Och då startades Projekt Kaxås. Ett initiativ som grundar sig på två delar, det fantastiska drivet hos engagerade bybor och byggprojektet som uppfört 29 nya villor på backen ovanför byn.

Dessutom har en rad övergivna gårdar och hus lagts ut till försäljning. Gårdar som ingen hade hopp om att de någonsin skulle gå att sälja. Till skillnad från många andra bostadsprojekt så har husintressenterna fått åka upp till byn med sin familj, där de fått känna på atmosfären och om det här är något för dem.

Succén är total och Kaxås har gått ifrån 100 invånare 2019, till 260 idag. Byn myllrar åter av liv, barnens lek hörs igen över nejden och förskolan ska byggas ut.

– Det är ett antal engagerade människor som bor på platsen som har tagit tag i det här och driver det. Och de har gjort en fantastisk insats. Ett femtiotal nya familjer har flyttat dit. 80 % av dem kommer inte från Jämtland och får en fantastisk miljö för sina barn, säger Dan.

I projektet har man på ett lyckat sätt presenterat ett livsstilskoncept med skidklubben, naturen, fisket, jakten och en lugn och trygg miljö med närhet till förskola och skola. Och på så vis lyckats vända en negativ spiral och vitalisera en hel bygd. En bygd som erbjuder massor av livskvalitet och naturvärden.

Naturens betydelse måste tas på allvar

Naturen är något som Dan och Christin brinner för och, tillsammans med olika bolag inom koncernen, har de initierat flera olika natur- och viltvårdsprojekt.

Deras senaste naturvårdsinitiativ finner vi utanför Tanzanias kust. Här ligger Thanda Island som är en av Thanda Groups femstjärniga anläggningar. I området runt ön har de bildat ett marint naturreservat vars syfte är att skydda och återställa korallerna efter mångårig misshandel genom dynamitfiske. Men också ge skydd till havssköldpaddorna som häckar på öarna i området.

I ett annat angeläget projekt har de under flera år jobbat intensivt med bevarandet och skyddet av noshörningar i naturreservatet där Thanda Safari Lodge ligger. Förutom ordinarie bevarandearbete för de olika arterna i reservatet, pågår en ständig kamp mot tjuvjägare.

Små saker är ju inte att förringa. Det behöver inte vara något stort projekt utan det kan vara det lilla som har väldigt stor betydelse.

– Christin Olofsson

– I Sydafrika finns ca 20 000 noshörningar och man har tagit över 1 000 per år i tjuvjakt. Så där är många åtgärder tagna för att skydda dem, säger Dan om viltvården i Thandas naturreservat. Ett område där de vilda djuren får en chans att leva som de alltid har gjort.

De lägger ner stora resurser på skyddet och har över 35 vakter anställda. Och deras idoga arbete ger resultat och de senaste siffrorna visar på att noshörningsbeståndet ökar. Vilket är mycket glädjande.

De båda får frågan om de har några råd till de som vill ta ett större ansvar. Båda anser att det är viktigare att många bidrar med mindre än att få drar runt det stora.

– Varje människa har en omgivning där man ser behov av något slag. Och där kan man göra en insats. En sådan insats berikar livet och gör att man känner att man gör något meningsfullt för någon annan, säger Dan.

– Små saker är ju inte att förringa. Det behöver inte vara något stort projekt utan det kan vara det lilla som har väldigt stor betydelse, fyller Christin i.

Vårt samtal pendlar mellan omsorg och omtanke om kollegor och kunder, till socialt ansvar för såväl landsändar och natur, som för andra människor och utanförskap. Det är tydligt att dessa frågor och detta engagemang vandrar fritt och utan begränsningar hos makarna Olofsson. För dem hänger allt ihop och man ser deras önskan och hopp om ett samhälle där vi bryr oss om varandra lite mer. Ett samhälle där vi medborgare, företagare och samhället i övrigt jobbar tillsammans och visar lite mer omtanke om varandra. Det kan vara att öppna sitt hem för någon under en högtid, eller att starta ett marint naturreservat. Och allt däremellan.

Engagemang

Vi har många och långa engagemang utanför näringslivet. Engagemang där vi vill göra skillnad och hjälpa till. Vi tror på…

Open post

Alla problem är början på en möjlighet.

Anette Hägg, Sigma Industry Innovation

Alla problem är början på en möjlighet.

Det är lätt att smittas av Anette Häggs energi. Anette är sektionschef på Sigma Industry Innovation i Eskilstuna där hon också bor med sin familj, hund och kanin. Anette är inte typen som sitter still. Hästar, innebandy, löpning och promenader är några av hennes favoritsysselsättningar. Men de hamnar ändå inte i nivå med att få gå loss med röjsågen.

Som sektionschef är Anette väldigt aktiv och har hela tiden nya möjligheter på gång. Här är hon ledaren som älskar att jobba med människor där hon vill deras bästa och se dem utvecklas.

– Som ledare vill jag ha en öppen och ärlig dialog och jag strävar efter att vara transparent, kreativ och engagerande. Jag älskar att bidra till människors utveckling och drivs av att utmana dem till nästa steg. Och det finns inget bättre än att vara med och se dem lyckas, säger Anette leende.

Anette utbildade sig till civilingenjör i industriell ekonomi på Mälardalens högskola. Det var också här hon, efter några års forskning, tog sin licentiatexamen inom Rightsourcing. Exakt vad hon ville arbeta med efter doktorandutbildningen var hon inte helt klar över. Allt hon visste var att hon ville jobba med något som var roligt och utvecklande där mänskliga relationer stod i fokus. Anette började sin karriär som projektledare och produktionsutvecklare på Volvo för att sedan fokusera mer på ledarskap som chef över flera produktionstekniska avdelningar.

– Jag brinner för att se möjligheterna i ett problem. Gillar att ta helikopterperspektivet och se hur olika saker hänger ihop, eller inte hänger ihop men som hade blivit bättre om de gjorde det. Jag tycker detta är superkul och när man tycker att något är kul så gör man det bättre, säger Anette om att se saker från ett övergripande perspektiv.

Under sin tid på Volvo samarbetade Anette med många konsulter, vilket väckte hennes nyfikenhet för nya äventyr. Efter många år på Volvo började därför Anette på Sigma 2018.

– Jag hade fått en väldigt bra bild av Sigma. De var väldigt träffsäkra med konsulter, hade hjärtat på rätt ställe och ett bra driv, säger Anette.

Som ledare vill jag ha en öppen och ärlig dialog och jag strävar efter att vara transparent, kreativ och engagerande.

– Anette Hägg

Sedan starten på Sigma har Anette fokuserat på att fortsätta rekrytera drivna människor med ett stort hjärta. Tack vare hennes och kollegornas omsorgsfulla val av nya medarbetare har teamet vuxit allt starkare genom åren och tillsammans tar de den redan fantastiska kulturen till nästa nivå.

Teamets gemensamma vilja, driv och engagemang möjliggjorde starten av ett eget bolag och sedan 2022 står Sigma Industry Innovation stabilt på egna ben. Tack vare det framgångsrika arbetssättet har många avdelningar kunnat knoppas av och bilda fler sektioner inom nya områden. Anettes ursprungliga sektion har genom åren vuxit och blivit fyra växande och välmående sektioner. Där medarbetare utvecklats och tagit steget till att bli konsultchef och som nu leder team inom allt från projektledning och produktionsteknik till mjukvara och industriell IT.

– Här får vi vara det lilla, snabbfotade och flexibla företaget med korta beslutsvägar samtidigt som vi har tryggheten av att vara en del av något större. Och jag älskar friheten här, om vi har en plan och visar stabil framgång så får vi i stort sett göra som vi vill, säger Anette om friheten att expandera och utveckla sig som bolag inom Sigma.

Pandemin var tuff för Anette och hennes kollegor men som vanligt förvandlades motgångarna till incitament för att hitta nya möjligheter. Med målet att minimera risken för potentiella uppsägningar hjälptes alla inom bolaget åt att identifiera nya kunder och uppdrag. Vissa hittades i de mest oanade områdena, med allt från paketpackning till utförande av coronatester. De fick även kvitto på att de har bra förtroende från befintliga kunder. Trots konsultstopp skapades ett unikt samarbete med företag inom säkerhet och Life Science där de erbjöds konsulttjänster till rabatterade priser. Härigenom fick deras konsulter en meningsfull tillvaro samtidigt som de fick erfarenhet inom nya områden, vilket gör att de som företag nu står bättre rustade inför framtiden.

– Jag älskar känslan när man lyckas lägga pusslet så att det löser kundens problem samtidigt som konsulten får en spännande utveckling, säger Anette om att göra lösningar av problem.

Nästa etapp för Anette och hennes kollegor är att fortsätta växa med kontor på fler orter och attrahera fler nya och härliga medarbetare. Framtiden ser sannerligen ljus ut för Anette och hennes team, och kanske är det så att hon får börja hitta möjligheter även i framgång. Men det är ju rara bekymmer att kröna sitt arbete med att få se människor växa och hitta möjligheter som gör skillnad.

Open post

Entreprenören som är expert på både mjukvaror och råvaror.

Valery Krasovsky, Sigma Software Group

Entreprenören som är expert på både mjukvaror och råvaror.

Man vet att man pratar med entreprenörer när deras intressen är många och det hela tiden finns en nyfikenhet att prova och starta något nytt. Där det passionerade intresset för nya saker går sida vid sida med ambitionen att fördjupa sig ännu mer i de intressen som redan finns. Valery Krasovsky som är VD för Sigma Software är precis så. Han är också målmedveten.

Valery som är uppväxt i Kharkiv, Ukrainas näst största stad, visste precis vad han ville jobba med när han var liten. Hans stora intresse för bilar och motorer satte riktningen för en framtida karriär. Han skulle bli lastbilschaufför. Tänk att få köra bilar med tyngd, lastförmåga och kraft hela dagarna.

Med åren höjdes ambitionen när Valery ställde in siktet på att bli fordonsingenjör. En plan som hängde med ganska länge, tills han på mitten av 80-talet kom i kontakt med klassiska dataspelet Arkanoid. När sedan Prince of Persia kom 1989 så parkerades fordonstankarna helt och han visste där och då att hans framtida yrkeskarriär skulle ha datorer som huvudingrediens.

– Jag har fortfarande ett stort bil- och motorintresse och jag följer F1-cirkusen med stor iver. Men det var när jag såg vilka oändliga möjligheter det fanns i datorer som jag visste vad jag ville jobba med, säger Valery om sitt karriärval.

Resan bland ettor och nollor började med datavetenskap på Charkiv Aero Space University där han tog sin examen som datorsystemsarkitekt 1998. Han började jobba som C++ utvecklare. Men det dröjde inte länge för entreprenören att blomma. 2002 grundade han tillsammans med fem kompanjoner Eclipse Software Programming, vilket var starten på det som vi idag känner som Sigma Software. När Sigma köpte in sig 2006 var de 60 medarbetare. Idag, 17 år senare, är de över 1 800 anställda och Ukrainas främsta och mest ansedda arbetsgivare inom IT-sektorn. En enastående resa där den gemensamma tron på att ett väl sammansvetsat och sammansatt lag kan hantera vad som helst, uppnå allt och att inget är för svårt. Det är denna övertygelse som gjort dem till det orädda och framgångsrika företag de är idag.

– Jag var COO när vi startade Eclipse och var det fram till 2014 då jag blev CEO, säger Valery om hans nuvarande roll i företaget. Jag kan nog ha en del Operating Officer kvar i mig, skrattar Valery när han svarar på frågan om hur han är som ledare. Jag är en person som lägger stor vikt på detaljerna och jag förväntar mig att mina medarbetare ska göra det med, fortsätter Valery.

Vi ukrainare är uppväxta med att det är vi själva som ska lösa problem när de uppstår.

– Valery Krasovsky

Han lämnar mycket utrymme för att nära en kultur där det tillåts att skapa nya tankar, förverkliga unika idéer. Men det ska också vara en trygg arena där du tillåts misslyckas. För det är då du lär dig något på riktigt, menar Valery.

Men en stor del i att det går så bra för Valery och hans medarbetare är också den unika andan som finns i Ukraina. Ett land som tagit stora och orädda kliv från det att de blev självständiga 1991. Viljan att närma sig och bli en del av Europa skapade ett driv där alla ville göra allt bättre. Digitaliseringen var i full gång och för Valery och andra IT-utbildade var det bara att börja bygga den digitala infrastrukturen. Statliga tjänster digitaliserades i ett högt tempo och det fanns redan många andra länder att snegla på för att hitta bästa praxis. Och nu tre decennier senare är Ukraina långt fram på många plan. Där deras moderna digitala verktyg kombineras med andan att lösa saker själv. För historiskt sett så har ukrainarna fått förlita sig på sig själva, sin uthållighet och hårda virke.

– Vi ukrainare är uppväxta med att det är vi själva som ska lösa problem när de uppstår. Vi har aldrig kunnat förlita oss på att någon annan, staten eller någon överhet ska lösa det till oss. Och ju svårare problem desto hårdare kämpar vi, vilket omvärlden kan se nu när vi måste förvara vårt land mot inkräktare, säger Valery om den ukrainska andan.

Valery är ansvarig för närmare 2 000 medarbetare som finns i många delar av världen. Det innebär mycket ansvar, långa dagar och många resor. Men Valery ser också till att få tid med familjen, sin fru och sina tre döttrar och försöker avsätta helgen till att umgås med dem extra mycket. Och då gärna i köket där han kan få utöva en av sina stora passioner, matlagning.

– Jag älskar att laga mat och jag är ju som sagt en person som lägger mycket vikt vid detaljerna och när man står där i köket så finns det oändliga möjligheter att bli detaljerad, säger Valery om sitt stora fokus på det lilla i köket.

Valery har en stor del i att Sigma Software har gått från att bara vara en leverantör av IT-resurser till att vara ett framåtsträvande bolag med stort produktfokus, hängivna till sina kunders framgång. Och i sina många intressen har han samlat på sig kunskapen, erfarenheten och ingredienserna som gör honom till en konnässör och expert på såväl mjukvaror och bolagsbygge, som F1 och råvaror.

Open post

”Jag är för att vi är.”

Linnéa Björndahl, Special Olympics Sverige

”Jag är för att vi är.”

I samband med Funkisfonden 2019 och Sigmas huvudsponsorskap av Special Olympics Sverige sedan 2020, har Linnéa Björndahl blivit ett bekant ansikte. Linnéa är National Director på Special Olympics Sverige, som idag är en del av Svenska Parasportförbundet.

Alla som träffar Linnéa slås omedelbart av hennes energi och hennes driv. Hennes kunskap och hennes erfarenhet, inom idrott och aktivitet för människor med intellektuell funktionsnedsättning, är också slående. Hon är extremt kunnig och insatt i hur man jobbar för ett inkluderande samhälle. Och hur viktigt det är att vara aktiv och att få vara med i ett sammanhang för de med en intellektuell funktionsnedsättning. Och om man som Linnéa mår som bäst av att få andra att må bra så är hon verkligen rätt person på rätt plats. Men det var hennes fascination för möten med kulturer och människor som gjorde att hon som ung hade en dröm om att bli utrikeskorrespondent. Hon hade siktet på journalistiken men hittade snart en annan väg och tog 2009 en examen i kommunikationsvetenskap på Södertörns Högskola.

– Jag har alltid varit aktiv och började tidigt som träningsinstruktör och jag hade förmånen att efter min examen, kunna kombinera mitt intresse för resor, träning och att jobba med människor, säger Linnéa om tiden efter hennes examen.

Efter några år som träningsinstruktör och reseledare på träningsresor och aktiva semestrar, sökte hon och fick en global praktikplats på Sida i Sydafrika. En möjlighet som gav henne helt nya perspektiv på livet och på världen. En tid som har format Linnéa till den person hon är idag.

– Det är så många erfarenheter jag tagit med mig från min tid i Sydafrika. Störst intryck gjorde begreppet Ubuntu, som kan översättas till ”Jag är för att vi är”, och filosofin som betonar vikten av gemenskap och människors inbördes beroende. Att vi alla är sammanlänkade och att vår välfärd och framgång är beroende av att vi bryr oss om och stöttar varandra, säger Linnéa om vad som präglade henne mest under sin tid på Sida i Sydafrika.

Linnéa var i Sydafrika när hon såg platsannonsen där Parasportförbundet och Special Olympics Sverige sökte en projektledare för att få fler i aktivitet. Hon fick jobbet och snart blev hon ansvarig för att utveckla Special Olympics School Days där elever i särskolan får träffa lokala idrottsföreningar och även prova på olika sporter. Idén om dessa dagar hade hamnat i lite av en uppförsbacke, vilket bara triggade Linnéa som kämpade ännu mer med projektet. Och i stället för 30 planerade dagar så genomförde Linnéa och hennes team hela 52. Det blev en succé som gett oss betydligt fler funkisidrottare i Sverige. Som National Director arbetar Linnéa nu mer övergripande med verksamheten, som förutom att arrangera större idrottsevenemang även handlar om andra aspekter för idrottarnas liv utanför planen.

– Jag börjar dagen med att väcka familjen, göra kaffe och sen åker jag och tränar. Efter det så är jag redo att ta mig an dagen som ofta består av en drös med möten. Och det är en blandning av lokala, regionala, nationella och internationella möten, säger Linnéa om hur en dag på jobbet brukar se ut.

Jag börjar dagen med att väcka familjen, göra kaffe och sen åker jag och tränar. Efter det så är jag redo att ta mig an dagen…

– Linnéa Björndahl

Linnéa trivs med att få arbeta i en kombination av självständigt och i större grupper som det krävs när det kommer till att jobba med större idrottsevenemang. Och att arrangera större och mer inkluderande idrottsevenemang för atleter med intellektuell funktionsnedsättning och bli riktigt, unikt bra på det är ett av Linnéas mål för hennes och Special Olympics Sveriges framtida arbete.

– Ett annat mål är att öka kännedomen om Special Olympics Sverige, berätta om vårt varumärke, sprida kunskap om vår verksamhet och nyttan vi gör och på så sätt kunna attrahera fler stora samarbetspartners som till exempel Sigma, säger Linnéa om framtida målsättningar.

När man pratar om framtiden med Linnéa så handlar mycket om att få arbeta med saker som skapar förändring för människor, till det bättre. Hon brinner för att andra ska må bra. Och hon har sett så många bra exempel, under sin tid i organisationen, på hur gott aktivitet och rörelse gör för en bättre vardag och ett bättre liv för de med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa goda exempel inspirerar henne till att fortsätta jobba ännu hårdare med dessa viktiga frågor. Ett jobb som på riktigt visar på att vår välfärd och framgång är beroende av att vi bryr oss om och stöttar varandra.

Open post

Bra kvalitetssäkring börjar hos en själv.

Ola Ejnarsson, Aptio Group

Bra kvalitetssäkring börjar hos en själv.

Det finns en rad olika sätt att inleda en presentation av Ola Ejnarsson som är VD och koncernchef på Aptio Group. Vi kan börja med hans karriär som racerbåtförare där han tävlade i T4-klassen som var båtar med 400-kubiksmotorer med en toppfart strax under 50 knop.

Ola tävlade på högsta nationella nivå och har kört SM i T4-klassen. I den sista deltävlingen i en SM-final, som vid erhållande av en poängplats hade lett till ett SM-guld, slog dessvärre båten runt och motorn rasade. Och guldet blev till ett hedersamt silver.

Eller så börjar vi med hans insatser i basker blå. Att bli FN-soldat var en pojkdröm som blev sann när han ansökte och antogs som gruppchef för FN-tjänst i Makedonien 1994. Det blev ett lärorikt halvår där, som gav nyttiga erfarenheter.

Men vi kan såklart också börja i Växjö där Ola, som är född i Gävle och uppvuxen i Eskilstuna, tog sin Magisterexamen i företagsekonomi 1994. Denna avslutning av studierna kunde dock slutat 1990 då Ola tog sin examen i Systemvetenskap. Men med fallande BNP och en arbetslöshet som gick från 2 till 10 % såg Ola, som gärna jobbar långsiktigt, den här lågkonjunkturen som en möjlighet att fylla på med kunskap.

– Min magisteruppsats heter ”Hur man mäter kvalitet” och det var när jag jobbade med den som jag insåg att det här är min framtida bransch. Nu vet jag av erfarenhet att man inte kan mäta kvalitet, för det är ju subjektivt, säger Ola om hur han hamnade i kvalitetsäkringsbranschen.

Ola hade en tanke som om att hans karriär skulle var inom ADB (Automatisk Databehandling), som det en gång kallades, och att han där skulle revolutionera IT-branschen. En tanke som han lämnade när han gjorde värnplikten i flottan. Trots att tanken försvann så blev hans andra jobb, efter att han kom tillbaka från sin FN-tjänst, det som datakonsult efter en sejour inom marknadsföring. Men att jobba med kvalitet var ändå det som hägrade och det var tidigt 2000-tal när Ola fick sitt första kvalitetssäkringsjobb.

– Jag har jobbat med det här i över 20 år och älskar det fortfarande. I början reste jag väldigt mycket och jag bodde i stort sett i en resväska. Jag bodde i Skåne och veckopendlade till jobbet, först till Kalmar och sedan till Stockholm och därefter till Göteborg. Lägg sedan till frekventa resor till framför allt England. Men också till Turkiet och Libanon, säger Ola om sina första hektiska men lärorika år i branschen.

Jag har jobbat med det här i över 20 år och älskar det fortfarande.

– Ola Ejnarsson

Ola är en som alltid letat efter effektivitet och därmed större lönsamhet för sina kunder. Och ska man förändra något så måste man våga ifrågasätta och utmana när kunder och uppdragsgivare hävdar ”Vi har alltid gjort så”.

– Samtidigt som jag inte är rädd för att ifrågasätta eller utmana kunderna och hur deras processer ser ut, så är jag en god lyssnare. Och att lyssna är ju det viktigaste om man vill lära sig och sätta sig in i något, fortsätter Ola om att våga göra sig obekväm om analysen kräver det för att hitta en effektivare lösning.

Efter många år som chef inom kvalitet- och affärsutveckling blev det 2017 dags att dra i gång en egen verksamhet som han kunde forma själv. Ett av Olas mål var att bli den mest flexibla arbetsgivaren där medarbetarna själva får bestämma hur de ska jobba för att ge det bästa resultatet för kunderna. Samtidigt som det underlättar vardagen för de anställda på Aptio. Till en början hette företaget Sigma Quality & Compliance men i april 2021 blev de Aptio Group. Namnet var nytt men de fortsatte att ha fokus på affärsutveckling och effektivisering genom kvalitetssäkring.

Ola kräver inget av andra som han inte kräver av sig själv och han strävar hela tiden efter att leda genom goda exempel och vara en god förebild som visar medkänsla och respekt. Han är en glad person som har en ypperlig förmåga att bygga relationer och förtroende.

– Jag anställer ju medarbetare för att de är duktiga och jag har en stark övertygelse om att man ska berätta vad vi ska göra och inte hur. Jag låter medarbetarna använda sitt intellekt för att komma fram till hur de ska göra för att hitta bästa och mest effektiva lösningen, säger Ola om sin ledarskapsstil. Lägg därtill Olas ”servant leadership”, där hans uppgift som ledare är att underlätta för sina medarbetare att utföra deras arbetsuppgifter.

Som för så många andra Danir-innehav så går det bra för Aptio Group. Ola och hans kollegor har tagit kloka och välanalyserade beslut som tagit dem en lång bit på vägen mot att jobba ännu mer med Life Science utanför Sveriges gränser. Nu fortsätter deras resa och målen framöver är att fortsätta att vara innovativa och paketera fler tjänster, utöka sin geografiska närvaro, närma sig ett par nya branscher samt passera en halv miljard i omsättning.

– Vi fortsätter att utnyttja den frihet Danir ger oss att inte vara som alla andra. En frihet som tillåter oss att vara unika, säger Ola om att vara ett Danir-företag.

Ola ser väldigt positivt på framtiden där han och hans seniora konsulter fortsätter att hjälpa sina kunder att kvalitetssäkra och effektivisera deras verksamheter.

Open post

Kreativitet, en viktig egenskap på en ”öde” ö.

Antigone Meda, Thanda Island

Kreativitet, en viktig egenskap på en ”öde” ö.

Danir har verksamheter över hela världen och den här gången ska vi besöka Tanzania och Thanda Island, en liten ö mitt ute i Indiska oceanen, drygt 100 km söder om Dar es Salaam. Där på paradisön Thanda Island träffar vi den unga och drivna hotelldirektören Antigone Meda, en sann världsmedborgare. Antigone har italienska föräldrar, är född i Basel, Schweiz och uppvuxen i Mombasa, Kenya.

Där jobbade båda föräldrarna inom hotell- och besöksnäringen under hela Antigones uppväxt. Och det är därför inte konstigt att Antigone jobbar med det hon gör.

Innan hon hamnade i den här branschen blev det helt andra studier. Hon åkte till Australien för att studera på Caulfield Campus, Monash University i Melbourne. Där tog Antigone sin examen i design och visuell kommunikation 2013. Det dröjde inte länge förrän hon var tillbaka i branschen hon växte upp med. Hon startade en Safari Camp i Kenya med sin partner. Men när terrororganisationen Al Shabaabs aktiviteter närmade sig deras verksamhet bestämde de sig för att hitta något annat, tryggare och säkrare.

– Vi började söka hotelljobb på öarna längs den östafrikanska kusten när jag en dag fick ett mejl från dåvarande chefen på Thanda Island. Jag tyckte det var konstigt för jag hade inte kontaktat dem. Men det visade sig att min barndomsvän Danielle som driver ett dykcenter på Mafia, hade skickat in en ansökan. Vi åkte dit för en intervju och jag har varit kvar sedan dess, svarar Antigone på hur hon hamnade på Thanda Island.

Efter några år på ön, när ordinarie chefen slutade var Antigone det självklara valet som efterträdare.

Idag ansvarar hon för en stab på 45 medarbetare. De är ca 15–20 medarbetare på ön beroende på årstid och beläggning. Det är viktigt för Antigone att upprätthålla en familjär stämning bland medarbetarna och hon ser sig mer som en partner än en chef. Alla ska få utrymme att komma med idéer för verksamheten och när ett projekt initieras så är Antigone där och stöttar.

– Jag har alltid känt att jag har ägarnas stöd. Ingenting är omöjligt och man får utrymme att vara kreativ och nytänkande. Denna känsla vill jag föra vidare, att vi är en familj som stöttar och tar hand om varandra, säger Antigone om hur det är att driva en verksamhet inom Danirgruppen.

På våren när regnsäsongen infinner sig så går mycket av tiden åt till underhåll, uppgradering och reparationer. Och när det bara är ”familjen” på plats går det att bygga värdefulla band inför högsäsongen.

– Regnsäsongen blir en naturlig paus i livet på den här lilla ön och vi får välbehövlig tid att se över varenda liten del av verksamheten och vi ser då vad vi kan förbättra och vad vi kan göra för att bli ännu mer sammansvetsade som lag och mer unika, exklusiva och hållbara som resmål, säger Antigone om livet på ön under regnperioden.

När regnperioden är över och gästerna anländer så är Antigone och hennes kollegor redo för att ge dem en oförglömlig vistelse. Trots begränsningarna som den lilla ön har rent storleksmässigt så finns det oändligt många aktiviteter att sysselsätta sig med.

– Jag är ju på många vis mer en konstnär och designer snarare än en hotellarbetare, vilket faktiskt passar bättre när man jobbar på en så unik och exklusiv plats som Thanda Island. Här finns en strävan att revolutionera tanken om hur en femstjärnig lyxanläggning ska vara. Och det kräver mer av artisten i mig än besöksnäringsarbetaren, säger Antigone om det i sanning unika arbetet hon har och älskar så.

Jag kommer att vara kvar länge och fortsätta arbetet med att göra ön världskänd.

– Antigone Meda

Antigone och hennes kollegor tar inte bara hand om gästerna som besöker ön. De jobbar också aktivt med att ta hand om det marina naturreservat som upprättades när familjen Dan Olofsson köpte ön. Efter år av urskillningslöst dynamitfiske, som har förstört många av korallreven i regionen, får revet kring Thanda Island nu en chans att återhämta sig och än en gång bli den produktiva och ovärderliga del av ekosystemet som det en gång var.

– Vår solcellspark är störst i Tanzania och den tar vårt koncept och vår anda ett steg närmare att vara en aktör som verkligen tar ansvar för våra avtryck på jorden, säger Antigone stolt när hon fortsätter berätta om hur de arbetar med hållbarhet.

Förutom bevarandearbetet och det ekologiska hållbarhetsarbetet så jobbar Antigone och Thanda Island även för ekonomisk och social hållbarhet på Mafia Island där många av medarbetarna bor. Där har de börjat med projekt som ska hjälpa befolkningen med egna odlingar och de är också på gång med att initiera Star for Life-programmet på öns skolor.

– Varje dag på ön är som ett oskrivet blad och det finns alla möjligheter att fylla det med vad vi vill. Och det är den stora variationen i mitt arbete som gör att jag trivs så bra här. Jag kommer vara kvar här länge och fortsätta arbetet med att göra ön världskänd, både för sin unicitet som resmål och det vi gör för det marina livet i havet och det sociala livet på Mafia, säger Antigone om vad hon gör om fem år.

Om man som Antigone älskar havet och allt som går att göra där, dyka, simma, fiska, paddla eller bara promenera längs stranden och njuta av solnedgången och vågornas brus, så är hennes jobb på Thanda Island som klippt och skuret. Och lägg sen till att hennes kreativa ådra får blomma ut, inte bara när hon och hennes team ska skapa oförglömliga upplevelser för gästerna, utan även när hon jobbar med att bygga öns varumärke och sprida det över världen. Att kreativitet är en viktig tillgång på en öde ö är en gammal sanning som gäller än idag.

Och hon som kollegorna kallar för ”Mother of the island” är verkligen rätt person för att ta hand om och föra ön och dess medarbetare vidare på resan mot att bli en unikt hållbar plats för gäster, medarbetare och det marina livet i havet runtomkring.

Open post

Bolagsbyggaren som brinner för business och att göra skillnad.

Lars Kry, Nexer Group

Bolagsbyggaren som brinner för business och att göra skillnad.

Gemensamt för Danirs många innehav är att de alla på ett eller annat sätt går bra och är framgångsrika. Framgången kan te sig på olika sätt, stor tillväxt, unik kompetens eller stor lönsamhet. Många av innehaven är framgångsrika på alla tre punkterna och den gemensamma nämnaren för många av dessa är Lars Kry, en västgöte, född och uppvuxen i Kinna.

Han beskriver sig själv som energisk, alltid aktiv, driven, gillar högt tempo och är en utpräglad tävlingsmänniska. Men när vi börjar samtalet så är det lugnet, eftertanken, självinsikten och jordnärheten som ger det bestående intrycket. Samtidigt så anar man det där drivet och passionen för att lyckas, vara bäst och att bygga. Men nu har Lars gjort det här så länge, så framgångsrikt, så han kan kontrollera drivet och koppla in det bara när det behövs och i rätt mängd. Med sin framgångsrika historik som ledare, erfarenhet och självinsikt har han lyckats paketera drivet, passionen och den prestationsorienterade tävlingsinstinkten i en varmhjärtad pondus.

– Jag gillar att driva förändring, vara involverad, hjälpa till och utföra tjänster som gör skillnad, både i stort och smått. Jag får lika stor kick av att hjälpa en äldre människa över gatan som att hjälpa ett bolag att växa, säger Lars om vad han brinner för.

Lars axlade tidigt en ledarroll i sitt yrkesliv och fick sin första chefsposition när han bara var 21 år. Det var såklart ett stort ansvar och många av medarbetarna var nästan dubbelt så gamla, vilket var en utmaning i sig. Men är det något som Lars gillar så är det utmaningar. Och han tog utmaningen som säljchef på Telia på allvar och utvecklade sig själv och sin avdelning under åtta år innan han sökte nya utmaningar som chef på multinationella, Milwaukeebaserade bemanningsföretaget Manpower. Även här stannade han i åtta år. När han sen sökte sig vidare så var det som VD och koncernchef för börsnoterade Proffice, numera Randstad. Ännu en gång är det ett bemanningsföretag han leder och han är även nu förhållandevis ung för rollen. Och för att bibehålla strukturen och mönstret stannar han på Proffice i, just det, åtta år. Det var på slutet av dessa åtta åren, när han satt med i styrelsen för Uppstart Malmö, som han lärde känna Dan Olofsson.

– När jag lärde känna Dan så insåg vi snart att vi hade samsyn i mycket och att vi såg på business och entreprenörskap i samma ljus. Att tillväxt och långsiktighet var en gemensam filosofi ledde till att jag 2014 tog över ledarskapet för Sigma IT (numera Nexer) samtidigt som Dan Olofsson, Martin Hansson och jag startade upp vårt gemensamma ägarbolag Danir Resources, säger Lars om hur han hamnade i Danirkoncernen.

Jag får lika stor kick av att hjälpa en äldre människa över gatan som att hjälpa ett bolag att växa.

– Lars Kry

Lars har genom alla sina år som ledare lärt sig av sina erfarenheter, både de goda och de mindre framgångsrika. Men det är motgångarna som gett de mest värdefulla lärdomarna, menar Lars när vi kommer in på hur han utvecklats som ledare genom åren.

– Jag är inte särskilt detaljstyrande utan är nog mer uppmuntrande och jag är helt övertygad om att människor ska jobba med det de är bra på, för då blir det alltid bäst. Sen är jag noga med att vara tydlig med vad jag förväntar mig av en medarbetare. Det underlättar och är uppskattat bland medarbetarna om det är tydligt vad målet är och vilken del de har i att ta sig dit, säger Lars när vi fortsätter prata om ledarskap.

Lars har under åren formulerat sitt ledarskap i tre delar. Kall hjärna – det är fokus på det strategiska och att ha styr på analysen av en situation. Fast hand – det är fokus på tydlighet, riktning och att man är trygg och står stadig när det stormar. Varmt hjärta – det är viktigt att visa att man bryr sig, om medarbetarna, människor i stort och om samhället och världen runt omkring.
I februari 2021 tog Lars och hans kollegor ett steg vidare, det är inte riktigt åtta år sedan förra steget han tog och det är inom Danirkoncernen. Men när de då kliver ur Sigma-kostymen och blir Nexer Group, så är det ett steg som visar sig vara en snilleblixt. Nexer går, trots en internationell pandemi, som tåget. Och Lars kan lägga till ännu en framgångsrik erfarenhet till böckerna.

– Jag älskar att bygga upp bolag och jag brinner för business. Och det är att få byggstenarna på rätt plats som driver mig. Det är ett hårt jävla jobb och man har fått offra en del men jag ångrar inget. Kanske hade jag ångrat något om jag inte hade haft så bra relationer med mina nära och kära som jag har, säger Lars om vad som krävs för att bygga företag och leda koncerner på hög nivå.

Lars är en aktiv person som ständigt vill ha något att göra. När tiden inte används till att bygga business så tränar han, helst varje dag. Det blir en tur till gymmet, några timmar i kickboxningsringen eller en lång löptur. Och skulle det finnas en lucka över så går den att fylla genom att ta hand om familjens fem hästar. Att sitta still är inte hans bästa gren men han kan ibland ändå bli avundsjuk på de som kan göra det och njuta av att bara vara. Men Lars mår ändå bäst av att hela tiden göra något, bygga något och då göra det så bra han någonsin kan. Gärna långsiktigt och helst i åtta år.

Nexer

Nexer är en global fullserviceleverantör inom digitalisering, tech och engineering. Inom expertområdena strategi, teknik och…