Open post

ALS Scandinavia ny Advantum användare

ALS Scandinavia har valt advantum som sitt system för att hantera bl.a. styrande dokument (SOP), SOP utbildning, avvikelser och reklamationer med CAPA. Efter utvärderingar av lämpligt systemstöd föll valet på advantum och dess förkonfigurationer.

ALS Scandinavia AB erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.  Huvudkontoret ligger i Luleå. I Täby finns marknads- och handelsverksamhet. Dessutom finns försäljningskontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, samt ett provinlämningsställe i Göteborg. Företaget ingår i ALS Group, som med sina ca 300 laboratorier och 11 000 anställda i över 50 länder är världsledande inom kemisk analys.

Läs mer om ALS Scandinavia AB på www.alsglobal.se.

Open post

UC ger InfoTech Scandinavia högsta möjliga betyg

InfoTech Scandinavia AB har av UC AB kategoriserats i ”Riskklass 5”, tillsammans med de 5 promille av alla företag i Sverige som har absolut högst kreditvärdighet och lägst riskprognos. Kategoriseringen av InfoTech Scandinavia är gjord enligt UC Risk Företag som är en samling scoringmodeller, där all väsentlig information på ett optimalt sätt vägs samman till en enda siffra som speglar ett företags kreditvärdighet.

InfoTech Scandinavia är en trygg och stabil partner för dig!

Läs mer om UC kreditklassning på www.uc.se.

Open post

Advantum – ett system som uppfyller Orexos behov

Orexo har nyligen investerat i det interaktiva dokument- och kvalitetshanteringssystemet Advantum, skräddarsytt för Life Science-branschen – Advantum Life Sciences Suite.

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag

Advantum Life Sciences Suite erbjuder en prisvärd lösning specifikt utvecklad för att hjälpa mindre och medelstora företag i Life Science-branschen att implementera ett “best practice”-system. Advantum kännetecknas särskilt av sin säkra hantering av kritisk information, såväl som den unika flexibilitet som följer med ett 100% konfigurerbart system. Advantum Life Sciences Suite är en förkonfigurerad lösning för kvalitetsstyrning i enlighet med branschkrav från exempelvis EU och FDA.

Läs mer om Orexo här www.orexo.com

Open post

LFV väljer Advantum

LFV (f.d. Luftfartsverket) har efter en omfattande utvärdering valt Advantum från InfoTech Scandinavia som sitt nya ärende- och dokumenthanteringssystem. Advantum kommer att ersätta LFV’s två nuvarande system för att hantera bl.a. ärenden, dokument och ritningar. Affären är ett genombrott inom offentlig sektor för InfoTech Scandinavia.

LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 32 torn i Sverige samt vid två kontrollcentraler. LFV omsätter omkring 3 miljarder kronor och har huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. LFV’s lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Varje år sker nära 700 000 flygningar i svenskt luftrum. Flygbranschens höga säkerhetstänkande och det systematiska arbete som hela tiden görs för att utesluta alla tänkbara risker har skapat en säkerhetskultur som går igen i det dagliga arbetet hos LFV.

Läs mer om LFV här www.lfv.se

 
 
Open post

InfoTech Scandinavia stöder Star For Life

InfoTech Scandinavia  stödjer Star For Life projektets arbete i att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av aidsprevention i Sydafrika. Genom Star For Life får vi en unik möjlighet att skapa framtidshopp för barn i Sydafrika och som företag ta vårt sociala ansvar. Star for Life startade 2005 och når idag mer än 100 000 ungdomar och deras familjer i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka. Organisationen bedrivs utan vinstsyfte och är politiskt och religiöst oberoende.

Star for Life arbetar enligt en speciell pedagogisk idé eller modell. Idén är att stärka skolelevernas självförtroende och självkänsla med avsikten att direkt eller indirekt skapa mer positiva attityder till livet, vikten av utbildning, öka kunskapen om hiv/aids samt motivera till sundare hälsobeteende och säkrare sexualbeteende.

Star for Life arbetar aktivt i den befintliga skolstrukturen i Sydafrika och Namibia. Det betyder att Star for Life inte startar några egna skolor, utan erbjuder befintliga skolor att införliva programmet på skolan. Att åtgärder sätts in inom redan uppbyggda strukturer dvs. på befintliga skolor, gör verksamheten kostnadseffektiv.

Open post

G4S Cash Services lanserar nytt Advantum system

G4S Cash Services (UK) Ltd lanserar Advantum­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Incident Management System

Tack vare Advantums framgångsrika användning hos G4S Cash Services Ltd, är InfoTech Scandinavia och vår partner iBuild Solutions Ltd glada att tillkännage lanseringen av ännu ett Advantum system inom G4S Cash Services Ltd. Detta nya system har som huvudmål att effektivisera och samordna utredningar av incidenter mot fordon & personal inom G4S Cash Services i hela Storbritannien.

Lanseringen av Advantum Incident Management System hos G4S Cash Services är frukten av ett välfungerande partnerskap mellan G4S och iBuild Solutions Ltd.

För mer information om detta projekt, var vänlig kontakta:

Joakim Svensson, VD
InfoTech Scandinavia AB
Mobil 0703-79 12 12
Mail: joakim.svensson@infotech.se

Open post

Heatex AB satsar på Advantum

Heatex Logo

Heatex AB som är marknadsledande när det gäller OEM leveranser av luft-luft värmeväxlare har beslutat sig för att använda Advantum för att hålla kontroll på sin dokumentation. I ett första steg så kommer Heatex att börja hantera sina tekniska underlag i form av ritningar, 3D-modeller och specifikationer samt avvikelser och reklamationer i Advantum. Man kommer även att göra en integration mot Heatex affärssystem.

“Vi är mycket glada att få Heatex AB som ny kund vilket visar att vår produkt står sig mycket väl i den internationella konkurrensen” säger Joakim Svensson, VD på InfoTech Scandinavia AB. ”Jag är övertygad om att flexibiliteten i Advantum var ett tungt vägande argument för Heatex val av Advantum eftersom man i ett andra steg planerar för att börja använda Advantum även för mer traditionell dokumenthantering” säger Joakim Svensson vidare.

Open post

Advantum väljs av världsledande multinationell organisation

Advantum håller koll på hanteringen av avtal och kontrakt för en världsledande multinationell organisation.

Avtalshanteringen är en affärskritisk process i de flesta företag. Tyvärr så är denna process inte alltid så optimerad som man skulle önska och i många företag används fortfarande manuella ineffektiva rutiner. Advantum ger er möjlighen att på ett enkelt och effektivt sätt skapa och följa upp avtalsprocessen med hög säkerhet och kvalitet.

Efter en noggran och omfattande utvärdering av ett flertal konkurrerande system valdes Advantum ut som det mest effektiva systemet. ”Vi på InfoTech Scandinavia är naturligtvis mycket stolta över att ha blivit utvalda som leverantör tillen så stor och krävande kund”, säger Joakim Svensson, VD på InfoTech Scandinavia AB.

För mer information, var vänlig kontakta:
Joakim Svensson, VD, InfoTech Scandinavia AB, mobil 0703-79 12 12, mail: joakim.svensson@infotech.se

Open post

AstraZeneca utökar sin användning av Advantum

Astra Zeneka Logo

AstraZeneca har beslutat sig för en utökning av Advantum användandet. Ytterligare en AstraZeneca-anläggning kommer att använda Advantum för Content Management. Med den senaste installationen kommer AstraZeneca att använda Advantum för dokument- och ritningshantering vid fyra olika anläggningar.

“Den här expansionen hos AstraZeneca visar att vår produkt Advantum står sig väl i den internationella konkurrensen”, säger Joakim Svensson, VD på InfoTech Scandinavia AB. ”AstraZenecas val av Advantum ligger i linje med InfoTech Scandinavias mål att göra Advantum till det naturliga valet för företag och organisationer inom Life Science segmentet”, fortsätter Joakim Svensson.

AstraZeneca
AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag med ett brett sortiment av läkemedel framtagna för att behandla sjukdomar inom många viktiga medicinska områden. Några av världens främsta läkemedel kommer från AstraZeneca och företaget har en ledande position på världsmarknaden inom flera områden. AstraZeneca har ca 67.000 medarbetare och är aktiva i över 100 länder. AstraZeneca PLC har sitt huvudkontor i London. Huvudkontoret för forskningen ligger i Södertälje.

För mer information, var vänlig kontakta: Joakim Svensson, InfoTech Scandinavia AB, mobil: 0703-79 12 12, email: joakim.svensson@infotech.se

Open post

InfoTech Scandinavia levererar Advantum till IKEA Components AB

InfoTech levererar information management system till IKEA Components AB

InfoTech Scandinavia har fått i uppdrag att leverera och installera dokumenthanteringssystemet Advantum till IKEA Components AB.

Förutom leverans och installation av dokumenthanteringssystemet Advantum kommer InfoTech att svara för integration av advantum med IKEA Components affärssystem, CAD-program, intranät och Officesystem.

– Några av fördelarna med Advantum är att det går snabbt att komma igång med systemet och att det är mycket enkelt att använda, underhålla och förändra. Advantum är lättillgängligt och har som standard integrationer med en rad olika program och funktioner, såsom CAD-program och applikationer i Microsoft Office. I implementationen hos IKEA Components integrerar vi dessutom Advantum med deras Intranät samt affärssystemet MOVEX, säger Joakim Svensson, VD för InfoTech Scandinavia.

IKEA Components utvecklar, förpackar och erbjuder beslag för möbelindustrin. IKEA Components har anläggningar med egen organisation för inköp, produktion och försäljning i Sverige, Slovakien och Kina.

För mer information, var vänlig kontakta:

Joakim Svensson, VD
InfoTech Scandinavia AB
Mobil 0703-79 12 12
Email: joakim.svensson@infotech.se

Posts navigation

1 2 3 4